Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Najviac pandemických dávok sa vypláca v Bratislave

Kategória: INFO-KORONA Sociálna poisťovňa Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Kým v období január až máj 2019 vyplatila Sociálna poisťovňa 86 951 dávok ošetrovné, za rovnaký čas tohto roka ich vyplatila 284 162. Predstavuje to nárast o 197 211 dávok. Z nich z celkového počtu bolo 206 385 pandemických – 62 289 bolo vyplatených v apríli a 144 096 v máji.

Pobočkou, ktorá vyplatila najviac pandemického ošetrovného, bola pobočka Bratislava. Za spomenuté dva mesiace vyplatila 45 328 dávok, po nej nasledovali pobočky Košice (11 509) a Žilina (11 051). Naopak najmenej pandemických dávok vyplatila pobočka Veľký Krtíš (643).

Obdobný medziročný nárast zaznamenala Sociálna poisťovňa aj pri dávke nemocenské – oproti 685 888 dávkam vyplateným za prvých päť mesiacov 2019, vyplatila v rovnakom období 2020 až 796 986 dávok (nárast o 111 098 dávok). Z toho pandemických dávok bolo za mesiace apríl a máj 47 542. Väčšinu, 27 627 dávok, vyplatila v máji. Najviac pandemického nemocenského vyplatili pobočky Bratislava (7 993), Dolný Kubín (2 565) a Prešov (2 444), najmenej (308) pobočka Veľký Krtíš.

Zamestnanci si uplatňujú nárok na výplatu nemocenských dávok v pobočke Sociálnej poisťovne príslušnej podľa sídla zamestnávateľa, povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba, dobrovoľne nemocensky poistená osoba a fyzická osoba v ochrannej lehote v pobočke Sociálnej poisťovne, ktorá vykonáva/naposledy vykonávala ich nemocenské poistenie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.