Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť po prvýkrát od začiatku pandémie pod šiestimi percentami

Kategória: Aktuality Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku dosiahla na konci októbra 5,90 percenta. Prvýkrát po dva a pol roku klesla pod hranicu šiestich percent. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v SR bol 4,37 %. Okrem toho sa prvýkrát od marca 2020 miera evidovanej nezamestnanosti dostala pod 10-percentnú hranicu vo všetkých krajoch Slovenska.

Miera evidovanej nezamestnanosti klesla v októbri medzimesačne o 16 stotín percentuálneho bodu na úroveň 5,90 percenta. Počet ľudí bez práce klesal vo všetkých krajoch Slovenska. Najvýraznejšie medzimesačné a medziročné zníženie zaznamenal Bratislavský kraj. Najväčší medzimesačný pokles spomedzi okresov, konkrétne o 0,86 percentuálneho bodu, evidoval okres Senec, kde sa nezamestnanosť v októbri ustálila na 3,95 percenta.

„Tento mesiac prekonala nezamestnanosť dva podstatné míľniky. Celkovo klesla pod šesť percent a vo všetkých krajoch je už pod desiatimi percentami. Práve vývoj v krajoch bol pre mňa obzvlášť príjemným prekvapením. Vo všetkých nezamestnanosť klesala medzimesačne aj medziročne. Pevne verím, že tento pozitívny vývoj je aj výsledkom väčšieho nasadenia úradov práce v regiónoch s najvyššou nezamestnanosťou, o čom sme verejnosť informovali pred pár mesiacmi,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rezort práce spustil v septembri dva nové projekty s cieľom udržať trend znižovania nezamestnanosti. Cieľom národného projektu Prax pre mladých je podporiť mladých ľudí do 29 rokov pri uplatnení sa na trhu práce. Podporu môžu získať absolventi stredných a vysokých škôl ale aj iní mladí uchádzači o zamestnanie. Ďalší národný projekt Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podporuje zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie.

Karol Zimmer, generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, hodnotí pozitívne nárast počtu žiadostí klientov úradov práce o zapojenie sa do oboch nových projektov: „Minulý mesiac som s potešením prezentoval fakt, že hneď v prvých týždňoch pribudli stovky žiadostí. Ďalší vývoj ukazuje, že dôvody na optimizmus nepominuli. Za uplynulý mesiac sa počet žiadostí v oboch projektoch strojnásobil a so žiadateľmi sme sa dohodli na celkovej podpore vo výške takmer dva a pol milióna eur. Na záver pripomínam, že ide o nové projekty, ktoré sme spustili pred približne dvoma mesiacmi.“

Štatistika nezamestnanosti – október 2022:

-        Miera evidovanej nezamestnanosti v Bratislavskom kraji: 3,25 % (3,52 % v septembri 2022; 4,61 % v októbri 2021).

-        Miera evidovanej nezamestnanosti: 5,90 % (6,06 % v septembri 2022; 6,79 % v októbri 2021).

-        Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie na obyvateľstve v produktívnom veku v SR: 4,37 % (4,47 % v septembri 2022).   

-        Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov: 6,57 % (6,72 % v septembri 2022; 7,49 % v októbri 2021).

-        Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie: 160 266 (164 163 osôb v septembri 2022; 183 621 osôb v októbri 2021).

-        Celkový počet evidovaných uchádzačov178 265 (181 985 v septembri 2022; 202 619 osôb v októbri 2021).

-        Počet evidovaných nezamestnaných do 25 rokov: 23 878. 

-        Počet evidovaných nezamestnaných do 29 rokov: 42 014.

-        Na trhu práce sa v septembri umiestnilo 12 781 uchádzačov o zamestnanie (16 506  v septembri 2022).

-        Počet voľných pracovných miest: 82 888 (83 324 v septembri 2022). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji, a to 24 841 miest (podiel 29,97 %),  najmenej  miest   bolo  v  Košickom kraji 3 326 (podiel 4,01 %).

-        Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov: 43 311.

-        Počet hromadných prepúšťaní nahlásených v októbri: 2 (počet ohrozených pracovných miest - 104).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.