Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť prvýkrát od začiatku krízy poklesla

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

V auguste 2020 sa prvýkrát od začiatku krízy spôsobenej ochorením COVID-19 nezamestnanosť znížila. Celkový počet ľudí bez práce tak klesol o takmer 2 000 osôb. Zamestnanie si našlo 14 297 evidovaných nezamestnaných, čo je to o takmer 3-tisíc ľudí viac ako v rovnakom období minulého roka, keď pracovný trh nebol poznačený pandémiou.

V auguste dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,60 %. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom poklesla o 0,05 p. b. (v júli 2020 7,65 %), medziročne vzrástla o 2,63 p. b. (v auguste 2019 4,97 %). Počet uchádzačov o zamestnanie pripravených ihneď nastúpiť do práce dosiahol 208 362 osôb, čo je o v porovnaní s júlom pokles o 1 424 osôb (o 0,68 p.b.).

Miera nezamestnanosti vypočítaná z celkového počtu uchádzačov o zamestnanie bola v auguste na úrovni 8,37 %. Medzimesačne poklesla o 0,07 p. b., medziročne vzrástla o 2,34 p. b.. Úrady práce evidovali celkovo 229 517 ľudí bez práce, čo je o 1 987 osôb menej ako v júli.

„Tento vývoj je pozitívny, podarilo sa nám počas piatich mesiacov zvrátiť ten trend, ktorý covid kríza spôsobila. Najviac ľudí pribudlo do evidencie v apríli, necelých 34-tisíc, naopak, v auguste došlo k obratu a z evidencie ubudlo takmer 2-tisíc ľudí,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Celkovo bolo v auguste 2020 z evidencie vyradených 17 350 uchádzačov o zamestnanie, 14 297 z nich si našlo prácu, pre nespoluprácu odišlo 382 ľudí, ďalších 2 671 osôb bolo vyradených z ostatných dôvodov (starostlivosť o dieťa do 10 rokov, starostlivosť o blízku osobu, odchod do členského štátu EÚ a cudziny na dlhšie ako 15 dní a pod.).

„Ukázalo sa, že tie opatrenia, ktoré sme prijali, boli dobré a prejavili sa vo veľmi výraznom efekte. Kým v apríli tohto roka si našlo prácu necelých 6 000 nezamestnaných, v auguste to už bolo 14,3-tisíc uchádzačov o prácu. Pre porovnanie, v auguste minulého roka, keď sme tu nemali krízu, si prácu našlo 11,4-tisíc nezamestnaných. Aj v porovnaní s predkrízovými časmi si každý mesiac nájde prácu viac ľudí," informuje minister Krajniak.

Aj tento mesiac evidujeme nárast voľných pracovných miest. Ku koncu augusta úrady práce evidovali 72 131 voľných pracovných miest, čo je medzimesačný nárast o 2 584 miest. Najviac voľných pozícií bolo v Bratislavskom kraji, a to 21 532 (podiel 29,85 %), najmenej v Košickom kraji 4 164 (podiel 5,77 %).

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny bude naďalej robiť všetko preto, aby si prácu našlo čo najviac nezamestnaných. V septembri očakávame, že sa na úradoch práce zaevidujú aj absolventi stredných a vysokých škôl, čo sa ukáže aj v štatistikách. „Rezort práce preto ešte minulý mesiac pripravil viaceré opatrenia na zamestnávanie absolventov. Ide o príspevok v sume 3-tisíc až 5,6-tisíca eur v závislosti od miery nezamestnanosti v regióne na podporu začínajúcich podnikateľov. Druhým opatrením je tzv. reštart pre mladých. Ak si mladý človek nájde zamestnanie, tak 6 mesiacov mu budú úrady práce priplácať 126,14 eura k jeho mzde a ďalších šesť mesiacov bude poberať 63,07 eura k mzde, “ dopĺňa minister práce, sociálnych vecí a rodiny.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.