Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Nezamestnanosť v júni: Ukazovateľ PDU klesol vo všetkých okresoch pod 10 percent

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR SR

Zvýšený prílev absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie spôsobil v júni mierny nárast nezamestnanosti. Hlavný ukazovateľ PDU po štyroch mesiacoch poklesu v júni medzimesačne nepatrne vzrástol na úroveň 3,92 percenta. Napriek tomu sa PDU prvýkrát v tomto roku vo všetkých okresoch Slovenska ustálil pod hranicou 10 percent.

Ešte v januári 2023 evidovalo Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny ukazovateľ PDU nad úrovňou 10 percent v šiestich okresoch – Rimavská Sobota (13,79 %), Revúca (11,59 %), Kežmarok (11,32 %), Vranov nad Topľou (10,60 %), Rožňava (10,30 %) a Medzilaborce (10,08 %). Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku, v skratke PDU, je od januára tohto roka hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, ktorý používa rezort práce, sociálnych vecí a rodiny. V máji presahoval PDU 10 percentnú hranicu už iba v okrese Kežmarok. V júni sa vďaka poklesu o viac ako pol percentuálneho bodu zaradil aj okres Kežmarok k ostatným okresom Slovenska s PDU pod úrovňou 10 percent.

K pozitívnemu vývoju dochádza od začiatku roka aj v prípade ľudí bez práce vo veku nad 50 rokov, ich počet v evidencii uchádzačov o zamestnanie postupne klesol z januárových 53 284 osôb na júnových 50 275 osôb, ako aj v prípade ľudí, ktorí sú v evidencii viac ako 12 mesiacov. Ich počet sa od januára postupne znížil z 74 215 osôb na júnových 70 535 osôb.

Celková nezamestnanosť v júni nepatrne vzrástla, medzimesačne o dve stotiny percentuálneho bodu. Hlavným dôvodom bol nárast počtu absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Kým v máji bolo v evidencii 2 116 ľudí, ktorí ukončili vysokoškolské vzdelanie najneskôr pred dvoma rokmi, v júni to bolo až 5 500 osôb.

„Takmer tri a pol tisíca mladých ľudí pribudlo na úradoch práce, no v sumáre nám na konci júna medzimesačne pribudlo v evidencii iba 509 osôb. To znamená, že množstvo ľudí, vrátane starších ako 50 rokov či dlhodobo nezamestnaných, si v júni našlo prácu. Popri tom opäť mierne narástol počet voľných pracovných miest,“ zhodnotil vývoj štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.

Skokový rast počtu absolventov vysokých škôl sa každoročne opakuje. Je spôsobený ukončením vysokoškolského štúdia. Vlani v júni vzrástol počet absolventov vysokých škôl v evidencii medzimesačné o 3 490 osôb, podobne aj v rokoch 2021 a 2020. V júni 2019 stúpol počet absolventov medzimesačne až o 4 274 ľudí.

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny evidovalo v júni najviac tohtoročných absolventov z Univerzity Komenského (759), z Prešovskej univerzity (462) a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (360). Najviac uchádzačov o zamestnanie absolvovalo vzdelávanie v odboroch z kategórie Ekonomické vedy, Nelekárske zdravotnícke vedy a Lekárske vedy.

„Dlhoročné skúsenosti nám ukazujú, že aj vďaka podpore zo strany úradov práce, si veľká väčšina z nich čoskoro nájde svoje miesto na trhu práce. Napríklad vlani si do konca roka našli prácu viac ako tri štvrtiny minuloročných absolventov vysokých škôl a po roku ich v evidencii zostalo približne päť percent. Podobný nárast absolventov škôl očakávame už tradične aj v septembri. Budú to absolventi stredných škôl, ktorých býva spravidla ešte aspoň o tisíc viac ako absolventov vysokých škôl. Úrady práce sa priebežne pripravujú tak, aby vedeli absolventom poskytnúť čo najkvalitnejšie služby, “ povedal generálny riaditeľ Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Karol Zimmer.

Analytik Inštitútu sociálnej politiky Matěj Bělín poukázal na skutočnosť, že úrovne nezamestnanosti dosahujú historicky najnižšie hodnoty, ďalší priestor pre zásadnejší pokles preto v blízkej budúcnosti nevidí. „Výrazný pokles nezamestnanosti nie je pravdepodobný pokiaľ nedôjde k výraznej zmene v svetovej ekonomike, napríklad náhlemu skončeniu konfliktu na Ukrajine. Predpokladáme, že vývoj nezamestnanosti počas letných mesiacov bude približne kopírovať trendy z predchádzajúcich rokov. V júli je možný mierny nárast, v auguste by sme mohli pozorovať mierne zlepšenie kvôli sezónnym prácam. V septembri, s nástupom absolventov stredných škôl na trh práce, je na mieste očakávať ďalší mierny nárast počtu nezamestnaných,“ uzavrel Bělín.

Štatistika nezamestnanosti – jún 2023:

 • PDU (Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku) : 3,92 % (3,90 % v máji 2023; 4,62 % v júni 2022).
 • PDU v okrese Kežmarok: 9,85 % (10,41 % v máji 2023).
 • MEN (Miera evidovanej nezamestnanosti) : 5,12 % (5,10 % v máji 2023) .
 • Počet disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku: 142 943 (142 277 osôb v máji 2023).
 • Celkový počet absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie: 5 500 (2 116 osôb v máji 2023).
 • Počet absolventov vysokých škôl v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ktorí ukončili vzdelanie v roku 2023: 5 083 (1 564 osôb v máji 2023).
 • Celkový počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie 172 233 (171 724 v máji 2023; 187 122 osôb v júni 202 2).
 • Na trhu práce sa umiestnilo 11 827 uchádzačov o zamestnanie (12 220 v máji 2023).
 • Počet voľných pracovných miest: 78 932 (77 309 v máji 2023). Najviac ich bolo v Bratislavskom kraji - 30 524 miest, najmenej voľných miest bolo v Prešovskom kraji
  457.
 • Počet voľných pracovných miest vhodných pre absolventov : 39 516.
 • Počet hromadných prepúšťaní nahlásených počas júna 2023: 0 (0 ohrozených pracovných miest).

Viac štatistických údajov:

https://www.upsvr.gov.sk/statistiky/nezamestnanost-mesacne-statistiky.html?page_id=1254

Na stiahnutie:
VÝVOJ TRHU PRÁCE NA SLOVENSKU (PDF)


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.