Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Optimalizácia kontaktných miest daňových úradov k 1. 12. 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Finančná správa SR

Napredovanie elektronickej komunikácie, pokles počtu spravovaných subjektov, či menej fyzických návštev klientov priviedli finančnú správu k prehodnoteniu fungovania niektorých kontaktných miest daňových úradov na Slovensku. K 1. decembru tohto roka presúva agenda 13 spolu s ich zamestnancami v rámci krajov do väčšej pobočky. V prípade dvoch KM DÚ dôjde k transformácii na pobočku daňového úradu. Benefitovať z toho budú nielen klienti ale aj štát, nakoľko sa znížia náklady na prevádzku a prenájom budov. Klienti sa nemusia straty kontaktu obávať. Komunikovať s finančnou správou môžu cez viaceré kanály, ktoré bude naďalej posilňovať. 

Po vzniku finančnej správy v roku 2012 boli zriadené kontaktné miesta daňových úradov s cieľom pokryť v tom čase chýbajúcu elektronickú komunikáciu. Technologické napredovanie spoločnosti, zmeny v podnikateľskom prostredí, väčší dôraz na informatizáciu a zjednodušenie komunikácie občana so štátnou správou však viedli finančnú správu k prehodnoteniu organizácie práce na týchto kontaktných miestach. Preto k 01.12.2022 dôjde k optimalizácii 13 vybraných KM DÚ a ich agenda sa presúva na väčšie pobočky daňových úradov. Tieto zmeny sa týkajú Hurbanova, Kolárova, Hlohovca, Šamorína, Revúcej, Detvy, Sniny, Levoči, Stropkova, Moldavy nad Bodvou, Sobraniec, Veľkých Kapušian a Gelnice. V prípade dvoch (Kežmarok a Sabinov) dôjde k transformácii na pobočku.

V tejto súvislosti informuje finančná správa verejnosť, že klientske zóny na kontaktných miestach daňových úradov, ktorých sa od 1.12.2022 dotýka optimalizácia, budú dňa 30.11.2022 počas úradných hodín, t. j. v čase od 8.00 hod. do 17.00 hod., poskytovať všetky služby za oblasť správy daní a registra štandardným spôsobom. Od 01.12.2022 už nebudú poskytnuté klientom žiadne služby na týchto KM DÚ, ale budú k dispozícii na najbližšej pobočke daňového úradu.

Presunutie agendy 13 vybraných KM DÚ na pobočky daňových úradov v rámci kraja umožní finančnej správe zlepšovať svoje služby pre klientovElektronizácia a automatizácia procesov umožní zamestnancom pracovať v jednom centre tak, aby ich výstupy boli jednotné, včasné a odborne profesionálne. Odstráni sa tiež problém so zastupiteľnosťou, rovnomernejšie bude rozdelená agenda, kvalitnejšie bude aj zaškoľovanie nových príslušníkov vzhľadom na generačnú výmenu. Daňové subjekty týmto krokom nestratia možnosť kontaktu s daňovým úradom, nakoľko majú viaceré alternatívy komunikácie, pričom pracovníci daňového úradu sú na tieto situácie pripravení. V záujme finančnej správy je, aby mali klienti potrebný servis a čo najväčší komfort. S cieľom zabezpečiť kvalitné a včasné služby v čase podávania daňových priznaní, resp. v čase najväčšieho náporu, je finančná správa, rovnako ako aj v minulosti, pripravená  preberať daňové priznania v danom meste po dohode s jeho vedením.

Finančná správa zároveň upozorňuje, že nejde o nový zámer optimalizácie, ale plán, ktorý bol stanovený už v roku 2012. Vznik finančnej správy v roku 2012 viedol k zmene organizačnej štruktúry daňových úradov a ich organizačných zložiek, pričom dovtedy existujúce malé daňové úrady boli transformované na pobočky a kontaktné miesta, ktoré mali klientom pomôcť do času, kým nebude naplno fungovať elektronická komunikácia. Finančná správa od roku 2013 pristúpila k zrušeniu už 18 kontaktných miest daňových úradov, ohlásený zámer tak len nadväzuje na realizované kroky v predchádzajúcom období.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.