Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pravidlá používania respirátora na pracovisku platné od 19. apríla 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

S účinnosťou od 19. apríla 2021 sa menia pravidlá používania respirátora zamestnancami pri výkone práce na vnútornom pracovisku.

Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 175/2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, sú s účinnosťou od 19. apríla 2021 všetky osoby vrátane zamestnancov povinné mať na verejnosti vo všetkých priestoroch interiérov a prostriedkoch verejnej dopravy riadne prekryté horné dýchacie cesty (nos a ústa) použitím respirátora kategórie FFP2, KN95 alebo N95.

Vyhláška ustanovuje zároveň výnimky z používania respirátora pre taxatívne vymenované skupiny osôb.

V prípade:

  • pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu,
  • zamestnancov vykonávajúcich rizikovú prácu, pri ktorej sú vystavení záťaži teplom alebo fyzickej záťaži, zaradenú do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie,
  • zamestnancov s chronickými ochoreniami dýchacích ciest s dychovou nedostatočnosťou a zamestnancov s kožnými ochoreniami tváre, u ktorých by nosenie respirátora mohlo viesť k zhoršeniu stavu, a
  • zamestnancov, u ktorých na základe vyjadrenia pracovnej zdravotnej služby alebo na základe dohody medzi zamestnávateľom a zástupcami zamestnancov pracovné podmienky alebo spôsob práce neumožňujú nosenie respirátora,

možno použitie respirátora nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky, a to použitím rúška, šálu alebo šatky.

Povinnosť používať respirátor alebo inú preventívnu ochrannú pomôcku sa nevzťahuje (okrem osôb so zdravotnou kontraindikáciou) na:

  • výkonných umelcov pri podávaní umeleckého výkonu a účinkujúcich pri nakrúcaní dokumentárneho filmu,
  • tlmočníkov do posunkovej reči v rámci výkonu povolania a
  • zamestnanca, ktorý sa nachádza na vnútornom pracovisku sám.

Touto vyhláškou sa zrušuje vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 133/2021, ktorá upravovala pravidlá prekrytia horných dýchacích ciest v období do 18. apríla 2021.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.