Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Pri nároku na pandemické ošetrovné sa nič nemení – naďalej platia rovnaké podmienky

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

V súvislosti s častými otázkami verejnosti ohľadom nároku na pandemické ošetrovné Sociálna poisťovňa pripomína, že v podmienkach nároku na pandemické ošetrovné sa nateraz nič nemení. Od 11. januára 2021 zostávajú rovnaké. V prípade akýchkoľvek zmien bude Sociálna poisťovňa verejnosť včas informovať.

Aktuálne teda naďalej platí, že v období zatvorených materských škôlok a škôl nárok na pandemické ošetrovné majú všetci rodičia, ktorí splnia nasledovné podmienky:

  • osobne a celodenne sa starajú o dieťa do dovŕšenia 11. roku veku (u dieťaťa, ktoré je zdravotne ťažko postihnuté do dovŕšenia 18. roku veku), ktorého škôlka alebo škola je uzatvorená na základe rozhodnutia ministra alebo zriaďovateľa, ak dieťa nenavštevuje ani školský klub (v prípade návštevy školského klubu nie je splnená podmienka osobnej a celodennej starostlivosti),
  • osobne a celodenne ošetrujú dieťa do dovŕšenia 16. roku veku, ktorého zdravotný stav na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára takéto ošetrovanie nevyhnutne vyžaduje,
  • nedosahujú príjem z činnosti zamestnanca v období starostlivosti o dieťa/ošetrovania dieťaťa (nárok na pandemické ošetrovné teda nemajú rodičia, ktorí vykonávajú prácu z domu, čiže formou home office – v prípade, že chcú čerpať OČR, musia ukončiť prácu z domu a osobne a celodenne sa starať o dieťa).

V prípade, ak už vám bol počas krízovej situácie (od 12. 3. 2020) priznaný nárok na pandemické ošetrovné, novú žiadosť nepodávate. Koncom januára 2021 pošlite iba čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné, ktoré nájdete tu:

V prípade, ak ste počas krízovej situácie o pandemické ošetrovné ešte nežiadali, pošlite žiadosť o pandemické ošetrovné, ktorú nájdete tu:

Až koncom januára 2021 zašlite aj čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné.

Využite tieto elektronické formuláre! Urýchlite si tak vybavenie ošetrovného v Sociálnej poisťovni a jeho skoršie vyplatenie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.