Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Slovenskí zamestnávatelia hlásia útlm náborových aktivít na začiatku roka 2021

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 9. decembra (TASR) – Slovenské firmy avizujú útlm náborových aktivít v 1. štvrťroku 2021. Najhoršie vyhliadky na trhu práce majú uchádzači o zamestnanie v segmente ubytovania a stravovania. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Manpower Group. Čistý index trhu práce vyčíslila firma na -4 %, čo v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom znamená pokles o tri percentuálne body (p. b.) a v medziročnom porovnaní o štyri p. b.

"Po vykonaní sezónneho očistenia dát s cieľom odstránenia vplyvu sezónnych výkyvov v náborových aktivitách je hodnota indexu -1 %," dodala spoločnosť s tým, že čistý index trhu práce sa počíta ako rozdiel medzi percentom firiem, ktoré budú pracovníkov naberať, a firiem, ktoré plánujú prepúšťať.

Zamestnávatelia v piatich zo siedmich odvetví predpokladajú na začiatok roka 2021 znižovanie počtu pracovných síl. Najslabšie náborové aktivity budú v odvetví ubytovania a stravovania, kde čistý index trhu práce má hodnotu -27 %. Zamestnávatelia v spracovateľskom priemysle očakávajú stagnáciu trhu s indexom -10 %. V segmente inej výroby spoločnosť vyčíslila index na -9 % a v stavebníctve na -8 %. Optimistické vyhliadky sú v segmente veľkoobchodu a maloobchodu, pri ktorých dosiahol index hodnotu +10 %. V segmentoch financie, poistenie, nehnuteľnosti a ďalšie služby dosiahol index hodnotu +1 %. V porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom ide o prepad hodnoty indexu napríklad v prípade ubytovania a stravovania o 23 p. b. či v segmente stavebníctva o 11 p. b. Naopak, index rástol vo veľkoobchode a maloobchode.

Najslabšie náborové prostredie očakávajú firmy na strednom Slovensku s indexom -8 %. Bratislava hlási index -6 %, východné Slovensko -3 % a západné Slovensko -2 %. V medzikvartálom porovnaní je na tom najhoršie Bratislava (prepad o 12 p. b.) a mierny pokles je aj v iných regiónoch.

Pracovné miesta sú najohrozenejšie v rámci stredných podnikov a mikropodnikov, kde index nadobudol hodnotu -8 %. Veľké organizácie hlásia index -4 % a malé -1 %. Pri mikropodnikoch to znamená medzikvartálny prepad o 12 p. b. a v stredných podnikoch o tri p. b. Naopak, malé firmy si polepšili o päť p. b.

Z prieskumu tiež vyplynulo, že polovica slovenských zamestnávateľov si myslí, že sa nikdy nevráti k náboru v takej miere ako pred pandémiou. Tretina firiem, naopak, očakáva, že nábor nových zamestnancov dosiahne úroveň spred pandémie až v najbližších 12 mesiacoch. "Len veľmi malá časť (päť percent) slovenských zamestnávateľov má smelšie náborové plány a do normálu sa plánuje vrátiť v najbližších troch mesiacoch," dodala spoločnosť.

V globálnom meradle najsilnejší trh práce očakávajú zamestnávatelia na Taiwane (+23 %), v USA (+17 %), Singapure (+15 %), Austrálii (+10 %) a Brazílii (+10 %). Najslabšie náborové plány hlásia Panama (-7 %), Spojené kráľovstvo (-6 %), Švajčiarsko (-4 %), Rakúsko (-2 %) a Hongkong (-2 %).

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.