Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa informuje: Preddavok na dôchodku nikdy nežiadame vrátiť

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa

V súvislosti s medializovanými vyjadreniami o preddavkovej výplate dôchodku Sociálna poisťovňa zdôrazňuje, že preddavkovú výplatu dôchodku nikdy nežiada vrátiť. Dôchodok vypláca preddavkovo vtedy, keď je preukázané, že dôchodok bude žiadateľovi priznaný, no stále zisťuje niektoré skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť jeho sumu. V takomto prípade začne Sociálna poisťovňa vyplácať dôchodok preddavkovo v sume, ktorá sa čo najviac približuje sume dôchodku vypočítanej z už preukázaných skutočností.

Ak je spoľahlivo preukázané, že žiadateľovi vznikol nárok na dôchodok (napr. v prípade starobného dôchodku získal najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia), Sociálna poisťovňa vždy vypláca dôchodok preddavkovo ako prejav proklientskeho prístupu.

Na preddavkovú výplatu dôchodku nemá žiadateľ zákonný nárok. Možnosť vyplácať dôchodok preddavkovo upravuje zákon o sociálnom poistení ako fakultatívnu možnosť Sociálnej poisťovne.

Po získaní všetkých potrebných podkladov je dôchodok priznaný definitívne vo vyššej sume a žiadateľovi Sociálna poisťovňa doplatí rozdiel. Sociálna poisťovňa teda nikdy „neodníma“ a ani nežiada dôchodcov o „vrátenie“ preddavku.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.