Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Sociálna poisťovňa upozorňuje SZČO a zamestnávateľov na splatnosť odloženého poistného

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Sociálna poisťovňa dnes začína samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) a zamestnávateľom opätovne posielať e-mailové správy, v ktorých ich upozorňuje na povinnosť uhradiť odložené platby poistného za „pandemické“ mesiace marec, máj, jún a júl 2020. Ide o ústretovú službu Sociálnej poisťovne, mimo jej zákonných povinností. Upozornenia dostanú tak ako v novembri tie subjekty, ktorým Sociálna poisťovňa v prvej vlne pandémie zaslala aj mailovú notifikáciu o zapracovaní čestného vyhlásenia k odkladu poistného, teda na nich eviduje mailový kontakt. Správy pošle 3 453 SZČO a 4 026 zamestnávateľom.

V mailových správach im Sociálna poisťovňa pripomína, aby nezabudli na povinnosť uhradiť platby do 31. decembra 2020. Zároveň ich upozorňuje, že ak tak neurobia, Sociálna poisťovňa bude zo zákona nútená predpísať aj penále za dni omeškania a dlžnú sumu poistného a penále vymáhať. SZČO aj zamestnávatelia však majú možnosť požiadať pobočku Sociálnej poisťovne o splátkový kalendár, pričom jednou z podmienok pre povolenie splátok je zaplatenie posledného (aktuálneho) poistného pred podaním žiadosti o splátkový kalendár.

To znamená, že ak napríklad 4. 1. 2021 SZČO požiada o splátkový kalendár za odložené pandemické mesiace (napr. máj a jún 2020), posledným mesiacom pred podaním žiadosti o splátkový kalendár, za ktorý musí mať zaplatené poistné, je november 2020 so splatnosťou do 8. decembra 2020. Podmienkou je tiež včasná úhrada ďalšieho bežného poistného a dodržiavanie splátok dlžných súm poistného. V prípade zamestnávateľa je to podobné – ak by napr. 4. 1. 2021 požiadal o splátkový kalendár a splatnosť poistného má posledný deň kalendárneho mesiaca, posledným mesiacom pred podaním žiadosti o splátky, za ktorý musí mať zaplatené poistné, je u neho november 2020 so splatnosťou v decembri 2020. Podmienkou je rovnako včasná úhrada ďalšieho bežného poistného a dodržiavanie splátok.

Výhodou splátkového kalendára je, že počas krízovej situácie sa výška splátky nezvyšuje o úrok vo výške 10 % a nedochádza k vymáhaniu dlžnej sumy poistného ani k vzniku penále za toto obdobie.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.