Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SP odbúrava byrokraciu: Dôchodcovia žijúci v Českej republike jej už nemusia predkladať doklady o žití

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Dôchodcovia žijúci v Českej republike, ktorý dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne, majú od nového roka o starosť menej – odpadá im povinnosť každoročne predkladať potvrdenie o žití. Údaje o poberateľoch dôchodkových dávok si začína Sociálna poisťovňa vymieňať s Českou správou sociálneho zabezpečenia elektronicky. Seniori tak ušetria čas pri overovaní podpisu na potvrdení. Umožnila to vzájomná dohoda o elektronickej výmene údajov medzi oboma inštitúciami, ktoré v týchto dňoch úspešne ukončili pilotné testovanie projektu a od 1. januára 2022 ho spustia naostro. O ukončení povinnosti predkladať doklad o žití bude Sociálna poisťovňa svojich poistencov v Českej republike adresne informovať.

Dôchodcom, ktorí dostávajú dôchodok zo Sociálnej poisťovne a majú bydlisko v Českej republike, tak Sociálna poisťovňa uľahčuje život. Podobne dôchodcovia, ktorí dostávajú dôchodok z Českej republiky na účet a majú bydlisko na Slovensku, budú potvrdenie o žití predkladať Českej správe sociálneho zabezpečenia podľa českej legislatívy už len raz ročne, doteraz tak robili každý štvrťrok alebo vždy pri žiadosti o výplatu dávky. „Tento projekt odbúrava jednu z byrokratických povinností našich dôchodkov žijúcich v Českej republike. Povinnosť preukazovať žitie aspoň raz ročne pre nich odpadá. Listom ich o tom budeme informovať spolu s rozhodnutím o zvyšovaní dôchodkov od januára 2022,“ uviedol generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne Juraj Káčer.

Zmluva o výmene údajov medzi oboma inštitúciami nadobudne účinnosť od 1. januára 2022. Umožňuje výmenu dát o úmrtiach poberateľov dôchodkov. Dohoda prináša zníženie priamej administratívnej záťaže dôchodcov a eliminuje aj riziko neoprávnenej výplaty dávok. V ďalších fázach projektu príde na rad aj výmena ďalších informácií z oblasti dôchodkového poistenia (výška dôchodku, druh dôchodku, druh a výška zrážky).

Tlačivo potvrdenia Sociálna poisťovňa doteraz doručovala dôchodcom pravidelne s rozhodnutím o zvýšení dôchodku (valorizáciou) v decembri, resp. na prelome rokov. Tento rok im spolu s rozhodnutím o valorizácii dôchodku od januára 2022 doručí informáciu o ukončení povinnosti preukazovať žitie.

Sociálna poisťovňa v súčasnosti vypláca do Českej republiky viac ako 14 tisíc dôchodkových dávok. Naopak, česká strana tým dôchodcom, ktorí poberajú dôchodkové dávky z českého sociálneho systému a žijú na Slovensku, zasiela viac ako 36 tisíc dávok.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.