Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

ŠÚ SR: Pokles tržieb sa v júni medziročne s výnimkou stavebníctva zmierňoval

Kategória: Aktuality Autor/i: TASR

Bratislava 10. augusta (TASR) - Pokles tržieb v medziročnom porovnaní sa počas júna s výnimkou stavebníctva zmierňoval, nad 10 % bol v stavebníctve, službách a doprave. Cestovné kancelárie prehĺbili májový prepad, dosiahli len 15 % objemu tržieb ako v júni pred rokom. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.

 Tržby vo väčšine odvetví ekonomiky sa ešte nedostali na úroveň minulého roka, miera ich prepadu sa však v júni spomalila. Najviac sa darilo v priemysle, kde po májovom prepade o 34,5 % boli tržby v júni medziročne nižšie už len o 3,2 %. Menej priaznivý bol vývoj v stavebníctve, pokles tržieb sa prehĺbil na 15,1 %.
      Z podobnejších činností jednotlivých odvetví bol v júni najväčší pokles tržieb v činnostiach cestovných agentúr a kancelárií, ktoré dosiahli len šestinu objemu tržieb z rovnakého obdobia minulého roka (pokles o 84,9 %). Zlepšila sa situácia v priemysle, po opätovnom naštartovaní výroby dopravných prostriedkov sa tržby v tejto zložke priemyslu dostali takmer na úroveň júna 2019, medziročne boli nižšie len o 0,9 % (oproti májovému prepadu o 54 %).
      Oživenie výroby v priemysle sa v júni odrazilo na pozitívnom medzimesačnom vývoji tržieb za vlastné výkony a tovar, kde prišlo v porovnaní s májom k takmer tretinovému rastu (o 30,7 %). Tržby sa výrazne zvýšili aj v doprave a skladovaní o 12 %, rástli aj vo vybraných trhových službách o 3 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 0,7 %. Medzimesačne sa znížili už len tržby v stavebníctve o 4,1 %.
      Vo väčšine odvetví priemyslu naďalej pretrvával pokles tržieb, v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi je však už oveľa nižší. Naštartovala sa výroba dopravných prostriedkov, tržby boli v júni medziročne nižšie len o 0,9 % oproti májovému prepadu o 54 %. Celkovo situáciu ovplyvnil pretrvávajúci pokles tržieb najmä vo výrobe kovov a kovových konštrukcií o 9,1 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 8,5 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 9,2 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a nekovových minerálnych výrobkov o 6 % a v ostatnej výrobe, oprave a inštalácii strojov a zariadení o 10,8 %.
      V 1. polroku 2020 tržby za vlastné výkony a tovar v priemysle medziročne klesli o 18,5 %. Vývoj ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 19,9 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,9 %, ťažbe a dobývaní o 4,9 % a v dodávke vody; čistení a odvode odpadových vôd, odpadoch a službách odstraňovania odpadov o 2,1 %.
      Od začiatku roka sa tržby za vlastné výkony a tovar znížili vo výrobe dopravných prostriedkov o 28,6 %, výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 17,1 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 9,9 %, výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 24,2 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 14,3 %. Medziročne tržby vzrástli len vo výrobe chemikálií a chemických produktov o 3,7 %, výrobe základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov o 8,3 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 0,3 %.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.