Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

SZČO: Nezabudnite si upraviť výšku platby poistného, termín splatnosti je 8. augusta 2022

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Živnostníci a ostatné samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré si za rok 2021 podali daňové priznanie v riadnej lehote do 31. marca 2022, majú posledné dni na zaplatenie poistného v novej výške. Lehota na jeho úhradu za júl 2022 im uplynie 8. augusta 2022. Podrobné informácie o výške poistného a ďalších údajoch k platbe im Sociálna poisťovňa zaslala písomne v uplynulých júlových dňoch na základe údajov z Finančnej správy SR.

V tejto súvislosti Sociálna poisťovňa odporúča SZČO upraviť si výšku platby v trvalom bankovom príkaze a tiež si skontrolovať správny variabilný a špecifický symbol. Včasným nastavením správnej platby sa SZČO vyvaruje prípadnému vzniku dlhu voči Sociálnej poisťovni a uloženiu penále za omeškanie.

Sociálna poisťovňa počas uplynulého mesiaca informovala 173 814 SZČO o vzniku, zániku alebo o zmene výšky ich odvodovej povinnosti, ktorá sa na nich vzťahuje od 1. júla 2022. Listom, v papierovej forme im zaslala 147 152 zásielok. Elektronicky do elektronických schránok ďalších 26 662. Viac ako 37 847 oznámení sa týka vzniku a zániku sociálneho poistenia a takmer 135 967 SZČO dostalo informáciu o zmene vo výške poistného. Väčšina SZČO – 125 476 – bude platiť minimálne poistné. Maximálne poistné bude od júla uhrádzať 111 SZČO.

Povinnosť uhradiť poistné v novej výške za júl 2022 do 8. augusta 2022 sa netýka tých SZČO, ktoré si za minulý rok podávajú daňové priznanie v predĺženej lehote. Táto skupina SZČO dostane zo Sociálnej poisťovne informáciu o poistnom do 21. októbra 2022 a novo určené poistné prvý raz zaplatia do 8. novembra 2022. Dovtedy platia poistné v rovnakej výške ako doteraz.

V prípade akýchkoľvek nejasností ohľadom platenia poistného môžu SZČO kontaktovať svoju pobočku Sociálnej poisťovne alebo Informačno-poradenské centrum na číslach 0906 171 989, 02 3247 1989.


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.