Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

V roku 2023 pribudne pre zamestnávateľov a občanov novinka – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Kategória: Aktuality Zdroj: Sociálna poisťovňa

Od 1. januára 2023 sa do praxe zavádza nová dohoda o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru – dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce. Zamestnanec, ktorý uzatvorí takúto dohodu, bude v Sociálnej poisťovni od začiatku právneho vzťahu poistený súčasne na tri druhy poistenia: nemocensky, dôchodkovo a  v nezamestnanosti a to bez ohľadu na to, či mu dohoda bude zakladať právo na pravidelný alebo nepravidelný príjem. Do Sociálnej poisťovne ho prihlási jeho zamestnávateľ. Novinka prináša zmenu aj pre zamestnávateľa pri prihlasovaní takéhoto dohodára a tiež pri platení poistného na jednotlivé druhy sociálneho poistenia.

Zamestnávateľ bude dohodára, ktorý pracuje na dohodu na výkon sezónnej práce, prihlasovať do registra Sociálnej poisťovne prostredníctvom Registračného listu fyzickej osoby – prihláška (RLFO) pod novým kódom: 23 – Dohoda o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce

Takýto dohodár bude v Sociálnej poisťovni nemocensky poistený, dôchodkovo poistený a poistený v nezamestnanosti (bez ohľadu na to či má právo na pravidelný príjem alebo nepravidelný príjem).

Od nového roka sa tiež zavádza nová odpočítateľná položka pri sezónnej práci (OOP-SP) v sume minimálneho vymeriavacie základu, ktorý bude v roku 2023 v sume 605,50 eur. Vymeriavací základ zamestnanca a zamestnávateľa na starobné poistenie poistenie v nezamestnanosti sa bude automaticky (bez nutnosti požiadania) znižovať o sumu OOP-SP, t.j. v roku 2023 o sumu 605,50 eur.

Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie na invalidné poistenie zamestnanca a v prípade jeho zamestnávateľa aj vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity sa o OOP-SP nebude znižovať.

Fondy

NP

SP

IP

   PvN

UP

GP

RSF

Zamestnanec

OOP-SP

OOP-SP

   

Zamestnávateľ

OOP-SP

OOP-SP

Dohodárov na základe dohody o pracovnej činnosti na výkon sezónnej práce (s právom na pravidelný príjem aj s právom na nepravidelný príjem) zamestnávateľ v Sociálnej poisťovni vykazuje počas trvania právneho vzťahu v mesačnom výkaze poistného, v prípade napr. príjmu vyplateného po zániku právneho vzťahu ich vykazuje vo výkaze poistného a príspevkov.   


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.