Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Vyhnite sa chybám pri vypĺňaní e-formulárov a urýchlite si vyplatenie pandemických dávok

Kategória: Aktuality Autor/i: Sociálna poisťovňa Zdroj: SP

Počas krízovej situácie Sociálna poisťovňa pripravila pre klientov niekoľko elektronických formulárov, ktorými si môžu uplatniť nárok na pandemické nemocenské dávky. Vďaka nim si o nemocenské dávky môžu požiadať online z pohodlia domova. Navyše tieto formuláre sú vytvorené tak, aby práca s nimi bola jednoduchá a mohli ich využiť aj tí, ktorí nemajú občiansky preukaz s aktivovaným elektronickým čipom.

Napriek tomu sa Sociálna poisťovňa stretáva s chybami klientov, ktoré im bránia formulár úspešne odoslať. Tu sú odporúčania, ako sa im vyvarovať:

  1. Nezabudnite začiarknuť checkbox pri uvedení čísla účtu
    Najčastejšou chybu pri žiadosti o pandemické nemocenské i pandemické ošetrovné je nezačiarknutie checkboxu (kliknutím na štvorček) pri vete „Čestne vyhlasujem, že ak som uviedol číslo účtu inej osoby, majiteľ účtu mi dal súhlas so zasielaním dávky na tento účet.“ Veta sa zobrazuje po zadaní čísla účtu, na ktorý má byť dávka zaslaná.

  2. Rodné číslo uveďte bez medzier a lomky
    Ďalšou chybou, ktorú Sociálna poisťovňa registruje je, že žiadateľ o dávku zadáva rodné číslo v nesprávnom tvare – správne ho treba zadať ako rad číslic, teda bez medzier a lomky.

V súčasnosti stúpol najmä počet doručených formulárov Žiadosť o pandemické nemocenské. Formulár je možné odoslať stlačením tlačidla „Potvrdiť“ len v prípade, ak je kompletne a správne vyplnený. Ak niektoré údaje nie sú vyplnené alebo sú vyplnené nekorektne, používateľ je informovaný o tom, že formulár nie je v poriadku, nie je validný. V takomto prípade je potrebné preklikať sa nazad stláčaním tlačidla „Späť“ a hľadať červeným vyznačený text/kolónku. Nesprávny údaj je na vyznačenom mieste potrebné opraviť alebo chýbajúci doplniť. Na konci formulára treba potom opäť zadať vygenerovaný kód (tzv. captcha) a kliknúť na „Potvrdiť“.

Využívanie elektronických formulárov je v súčasnej krízovej situácii dôležitejšie ako kedykoľvek predtým. Klienti takto prispievajú k rýchlejšiemu spracovaniu pandemického nemocenského i ošetrovného a Sociálna poisťovňa im dávky môže vyplatiť včas.

 

Pozri aj: Kto má nárok na pandemické ošetrovné od 11. januára 2021


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.