Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach hospodárstva v auguste 2021

Kategória: Aktuality Zdroj: Štatistický úrad SR

V auguste 2021 sa zamestnanosť medziročne zvýšila iba v informačných a komunikačných činnostiach a v vybraných trhových službách, mzdy rástli vo všetkých odvetviach.

Zamestnanosť

auguste 2021 v porovnaní s augustom 2020 sa zamestnanosť zvýšila iba v informačných a komunikačných činnostiach, o 6,5 % a vo vybraných trhových službách o 0,5 %. V ostatných sektoroch najviac klesol v ubytovaní o 4,6 %. K poklesu o viac ako 2 %došlo vo veľkoobchode a činnostiach v oblasti služieb v oblasti potravín a nápojov (zhodne o 2,8 %), v predaji a oprave motorových vozidiel (o 2,5 %) a v maloobchode (o 2,2 %) ). Klesli aj v doprave a skladovaní o 0,8 %, v priemysle o 0,5 %a v stavebníctve o 0,2 %.

V priemere za prvých osem mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa zamestnanosť zvýšila v informáciách a komunikácii o 3,2 % a mierne vzrástla aj vo vybraných trhových službách o 0,5 %. Najviac klesla v ubytovaní o 14 %, v činnostiach stravovania a nápojov o 8,8 %. Nižšia bola aj v ostatných odvetviach, v stavebníctve o 5,4 %, vo veľkoobchode o 5,1 %, v maloobchode o 3,7 %, v priemysle o 2,8 %, v predaji a opravách motorových vozidiel o 2 , 5 % a v doprave a skladovaní o 2,2 %.

Priemerná mesačná mzda

auguste sa priemerná nominálna mesačná mzda zvýšila vo všetkých odvetviach, najviac v ubytovanie, kde sa zvýšil o 19% (dosiahla EUR 896). Dvojciferný rast zaznamenal aj vo veľkoobchode o 14 % (1 205 EUR), v predaji a oprave motorových vozidiel o 12,4 % (1 178 EUR), vo vybraných trhových službách o 11,8 % (1 151 EUR ) a v činnostiach v oblasti potravín a nápojov o 11,6 % (617 EUR). Mzdy medziročne vzrástli aj v maloobchode o 9,7 % (893 eur), v priemysle o 9,3 % (1 231 eur), v doprave a skladovaní o 9,1 % (1 099 eur), v informačných a komunikačných činnostiach o 7,5 % (2 087 EUR) a v stavebníctve o 7 % (814 EUR).

auguste 2021 sa v porovnaní s augustom 2020 priemerná skutočná mesačná mzda najviac zvýšila v ubytovaní o 14,6 %. Vzrástol tiež vo veľkoobchode o 9,8 %, v predaji a oprave motorových vozidiel o 8,3 %, vo vybraných trhových službách o 7,7 %, v činnostiach v oblasti potravín a nápojov o 7,5 %, v maloobchode o 5,7 %, v priemysle o 5,3 %, v doprave a skladovaní o 5,1 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 3,6 %a v stavebníctve o 3,1 %.

V priemere za prvých osem mesiacov roku 2021 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 sa mzda zvýšila vo vybraných trhových službách o 10,2 % (predstavovala 1 127 EUR), vo veľkoobchode o 9,2 % (1 163 EUR) , v predaji a opravách motorových vozidiel o 9,2 % (1 123 EUR), v ubytovaní o 9,1 % (758 EUR), v priemysle o 8,7 % (1 243 EUR), v činnostiach služieb v oblasti potravín a nápojov o 8,1 % (572 EUR), stavebníctvo o 7,9 % (796 EUR), maloobchod o 7,4 % (854 EUR), v informačných a komunikačných činnostiach o 6,9 % (2 132 EUR) a v doprava a skladovanie o 6,8 % (1 073 EUR).

Reálna mesačná mzda sa medziročne zvýšila vo vybraných trhových službách o 7,9 %, vo veľkoobchode a v predaji a opravách motorových vozidiel zhodne o 7 %, v ubytovaní o 6,9 %, v priemysle o 6,5 % v činnostiach v oblasti potravín a nápojov o 5,9 %, v stavebníctve o 5,7 %, v maloobchode o 5,2 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 4,7 %a v doprave a skladovaní o 4,6 %.

Poznámka: predbežné údaje; podľa mesačného prieskumu; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez príjmov z podnikania vrátane miezd zamestnancov pre živnostníkov.
 

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.