Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2023

Kategória: Aktuality Autor/i: Štatistický úrad SR Zdroj: Štatistický úrad SR

Zamestnanosť v januári 2023 bola medziročne vyššia vo väčšine odvetví, prepadu reálnej mzdy sa vyhli len ubytovanie a činnosti reštaurácií a pohostinstiev

Počet zamestnancov sa medziročne zvýšil vo väčšine odvetví, zamestnanosť výraznejšie rástla v ubytovaní, s poklesom zápasili najmä vybrané trhové služby. Napriek dynamickému rastu nominálnej mzdy naprieč všetkými odvetviami, reálne rastu cien odolali len 2 z 10 odvetví.

Medziročný vývoj zamestnanosti a miezd v januári 2023

V prvom mesiaci roka 2023 zamestnanosť rástla v 7 z 10 sledovaných odvetví. Počet zamestnancov sa zvýšil najviac v sektore ubytovania, a to o 5,8 %. V predaji a oprave motorových vozidiel medziročne vzrástol počet zamestnancov o 3,5 %, v informáciách a komunikácii o 2,3 %. K miernejšiemu zvýšeniu do 2 % prišlo aj v doprave a skladovaní, stavebníctve, maloobchode a činnostiach reštaurácií a pohostinstiev.

Naopak, menej zamestnancov ako pred rokom mali vybrané trhové služby (o 3,5 %), ale aj veľkoobchod (o 1,4 %) a priemysel (o 0,9 %), ktorom sa zamestnanosť znižuje miernym tempom už 11 po sebe idúcich mesiacov.

Priemerná nominálna mesačná mzda sa v januári medziročne zvýšila vo všetkých sledovaných odvetviach. Dvojciferným tempom stúpla v 8 z 10 sledovaných odvetví. Najvýraznejšie vzrástla v ubytovaní, a to o viac ako štvrtinu, na 1 030 eur. Druhý najvyšší rast mali činnosti reštaurácií a pohostinstiev, kde mzdy v priemere stúpli o 16 % na 678 eur. Zamestnanci týchto dvoch odvetví mali aj reálne mzdy medziročne vyššie, v ubytovaní až o 9,7 %. Najnižším tempom rástli nominálne mzdy v informáciách a komunikácii (o 8 %) a vo vybraných trhových službách (o 9,4 %), čo sa prejavilo najvýraznejším prepadom reálnej mzdy o viac ako 5 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (331 kB), alebo vo formáte PNG (89 kB).

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

  • 1) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
  • 2) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.