Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Aktuality

Zamestnávatelia sociálnych služieb už môžu žiadať o preplatenie odmien pre svojich zamestnancov

Kategória: Aktuality Autor/i: MPSVaR Zdroj: MPSVaR

Od stredy, 1. septembra 2021, môžu zamestnávatelia podávať žiadosti o vyplatenie finančnej odmeny pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Urobiť tak môžu prostredníctvom stránky www.pomahameludom.sk.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pokračuje v pomoci pre zariadenia sociálnych služieb. Prostredníctvom národného projektu vyčlenilo na mimoriadne odmeny za prácu v druhej vlne pandémie viac ako 31,5 milióna eur. Nárok na ňu má viac ako 46 tisíc pracovníkov v sociálnych službách, ktorí aj počas tohto najnáročnejšieho obdobia pristupovali ku svojim klientom vždy ochotne a zodpovedne.

O preplatenie odmeny môže žiadať zamestnávateľ, ktorý v období od 1. júla 2021 najneskôr do 30. novembra 2021 vyplatil alebo vyplatí mimoriadnu odmenu svojim zamestnancom. Maximálna preplatená výška odmeny je 500 eur v hrubom. Pri kratšom ako polovičnom úväzku si zamestnanec môže prilepšiť k mzde o 250 eur v hrubom. Zamestnávateľ môže zamestnancovi vyplatiť aj vyššiu odmenu, rezort preplatí celkové náklady na odmenu do maximálnej výšky 676 eur.

Zamestnávatelia môžu podávať žiadosti od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021. Vyplácať ich budú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Poskytovateľ sociálnych služieb, ktorý o refundáciu žiada, musí byť v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb. V čase podania žiadosti nesmie byť vymazaný z registra.

Register je dostupný na webovom sídle: https://www.employment.gov.sk/sk/centralny-register-poskytovatelov-socialnych-sluzieb/

Všetky dôležité informácie spolu s manuálom k vypĺňaniu žiadosti nájdu zamestnávatelia na stránke www.pomahameludom.sk .


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.