Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Kurzarbeit – nedostatky v žiadostiach o poskytnutie podpory

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Marek Švec, PhD., LL.M., Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Labour Law Association , doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Príspevok rozoberá najčastejšie nedostatky a problémy v súvislosti s prvými podanými žiadosťami zamestnávateľov o poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

O tom, že zákon č. 215/2021 Z. z. o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len ako „zákon o skrátenej práci“) napriek svojmu menšiemu rozsahu (t. j. v zásade 11 zákonných ustanovení) predstavuje komplikovaný systém kumulácie individuálnych a kolektívnych pracovnoprávnych vzťahov s väzbou na systém sociálneho zabezpečenia, obchodné právo a správne právo, netreba nikoho presviedčať. Aj preto považujeme jeho osvojenie si za výzvu pre každú zodpovednú osobu zamestnávateľa, ktorý bude chcieť získať podporu v čase skrátenej práce.

Hoci sme sa mohli pred spustením samotného systému podávania žiadostí len domnievať, ktoré okruhy situácií budú pravdepodobne problémové pri poskytovaní podpory v čase skrátenej práce, prvé marcové kolo žiadostí ukázalo, že neúspech môže byť tiež založený skôr na formálnych pochybeniach ako na objektívnom nespĺňaní podmienok pre poskytnutie podpory v čase skrátenej práce.

Ako základný nedostatok žiadostí o poskytnutie podpory sa ukázalo nedostatočné zdôvodnenie vonkajšieho faktora zo strany zamestnávateľov, ktorí podľa poskytovateľa podpory nepreukázali dostatočnú príčinnú súvislosť medzi existenciou vonkajšieho faktora a obmedzením činnosti zamestnávateľa vo vzťahu k nemožnosti prideľovania práce zamestnancom v predpokladanom zákonnom rozsahu podľa § 2 zákona o skrátenej práci.

Veľmi často boli formulácie a predložené doklady zamestnávateľov nedostatočné práve v tom, že explicitne nepreukazovali konkrétnu príčinnú súvislosť medzi vonkajším fakto

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.