Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Mzdové zvýhodnenia za prácu na dohodu

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Novela Zákonníka práce účinná od 1. 5. 2018 ustanovila, že „mzdové“ zvýhodnenia sa vzťahujú aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Podľa § 223 ods. 2 ZP: „Na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru sa vzťahujú ... 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124.

Podľa štvrtej vety § 223 ods. 2 ZP: „Zamestnancom, ktorí vykonávajú prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, patrí za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej mzdy za hodinu podľa osobitného predpisu.“

Zvýhodnenia a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Zvýhodnenie

Účinnosť

Výška

Sobota

1. 5. 2019

najmenej 50 % minimálnej mzdy (45 %)

Nedeľa

1. 5. 2019

najmenej 100 % minimálnej mzdy (90 %)

Sviatok

1. 5. 2018

Odmena je zvýšená najmenej o 100 % minimálnej hodinovej mzdy (vzhľadom na to, že pri dohodách sa nesleduje priemerný hodinový/mesačný zárobok)

Nočná práca

1. 5. 2019

Neriziková

najmenej 40 % minimálnej mzdy (35 %)

 

 

Riziková

najmenej 50 % minimálnej mzdy

Napríklad: Zamestnanec na dohodu vykonával prácu v noci vo sviatok, ktorý pripadol na nedeľu. Má nárok na zvýhodnenie za nočnú prácu, za prácu vo sviatok, ako aj za prácu v nedeľu.

Zvýhodnenia sa kumulujú, t. j. musí sa poskytnúť odmena za vykonanú prácu, ako aj zvýhodnenie za nočnú prácu, zvýhodnenie za prácu vo sviatok, ako aj zvýhodnenie za prácu v nedeľu.

Aplikácia paragrafov § 122a, § 122b, § 123, § 124 ZP

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu (§ 122a ZP)

Práca v sobotu

§ 122a

ods. 1

Zamestnancovi patrí za prácu v sobotu popri dosiahnutej mzde za každú hodinu práce v sobotu mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % (od 1. 5. 2019) minimálnej mzdy v eurách za hodinu podľa osobitného predpisu.

= zvýhodnenie na dohodu v prípade práce v sobotu, základ % z hodinovej minimálnej mzdy

§ 122a

ods. 2

U zamestnávateľa, u ktorého sa vzhľadom na povahu práce alebo podmienky prevádzky vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, možno dohodnúť nižšiu sumu mzdového zvýhod

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.