Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Ochrana osobných údajov počas pandémie koronavírusu

Kategória: Personalistika Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

Pri spracúvaní osobných údajov dochádza k zásahom do základných práv a slobôd jednotlivcov. V súčasnosti sa otvára množstvo verejných diskusií na túto tému, ktoré smerujú predovšetkým k posúdeniu, či niektorý zásah nie je neprimeraný vzhľadom na chránený záujem alebo dokonca protiprávny. V podobnom duchu dochádza k stretom aj na politickej scéne. Takéto spory budú vznikať pravdepodobne častejšie, ako sme zvyknutí a neraz skončia na súdoch, vrátane Ústavného súdu SR, ako je avizované aj v prípade ustanovení čl. IV zákona č. 62/2020 Z.z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (tzv. špehovacia novela v rámci lex korona).

 súvislosti s mimoriadnou situáciou a núdzovým stavom spôsobenými ochorením COVID-19  je možné predpokladať, že štát a ďalšie oprávnené subjekty môžu prijímať ďalšie nevyhnutné opatrenia na zabránenie šírenia tejto choroby.

Aj zamestnávatelia a podnikatelia sa môžu ocitnúť v situácií, že budú mať záujem, či dokonca povinnosť chrániť osoby nachádzajúce sa na pracovisku alebo vo svojich priestoroch, pred nákazou aj formou zisťovania informácií, ktoré sú alebo môžu byť osobnými údajmi (vrátane citlivých osobných údajov).

Ideálne získajú oprávnené osoby potrebné informácie priamo od týchto osôb, ale môžu nastať situácie, že to nebude možné, a preto bude nevyhnutné získavať ich nepriamo od iných subjektov alebo za použitia rôznych technických zariadení, ktorými sa sprístupnia inak nedostupné osobné údaje.

Je potrebné zdôrazniť, že samotné pravidlá „GDPR“ síce slúžia na ochranu pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, no nie každé spracúvanie je neoprávnené napriek tomu, že ním dochádza k určitému obmedzeniu práv a slobôd dotknutej osoby.

Zákonnosť spracúvania je možné dosiahnuť len v prípade, že operácie s osobnými údajmi bude prevádzkovateľ vykonávať na právnom základe predpokladanom právnymi predpismi na ochranu osobných údajov. Tieto právne základy sa rôznia v závislosti od typu spracúvaných osobných údajov.

Pokiaľ ide o spracúvanie zdravotných osobných údajov bude požiadavka zákonnosti ťažšie splniteľná na rozdiel od zákonnosti spracúvania tzv. obyčajných osobných údajov. Zdravotné údaje predstavujú osobitnú kategóriu údajov a ich spracúvanie je vo všeobecnosti zakázané. Spracúvať ich možno najmä za podmienok uvedených v nariadení GDPR alebo zákone o ochrane osobných údajov.

Mnohokrát bude spracúvanie zdravotných údajov možné aj bez súhlasu samotnej osoby napríklad poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti alebo štátnymi orgány v záujme ochrany verejnej bezpečnosti a zdravia. Okrem uvedeného môžu nastať aj situácie, kedy zákon priamo vyžaduje spracovať osobné údaje aj inými subjektami, ako sú napríklad zamestnávatelia alebo telekomunikační operátori. Samozrejme, že aj pri týchto zásahoch musia tí, ktorí osobné údaje spracúvajú dbať na primeranosť a nevyhnutnosť svojich zásahov a dodržiavať zásady ochrany a bezpečnosti osobných údajov.

Pre lepšie pochopenie sme vybrali okruhy tém, ktoré sa objavujú v tejto právnej oblasti najmä z
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.