Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Osobné ochranné pracovné prostriedky zamestnávateľa a ich právna úprava

Kategória: Personalistika Autor/i: RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Systém riadenia každého podniku je kodifikovaný sústavou legislatívnych, organizačných, riadiacich, metodických a informačných noriem, príp. ďalších druhov pravidiel a nástrojov riadenia. Účelom vydávania takýchto interných predpisov v podniku je určiť jednotnú a záväznú štruktúru základných pravidiel rôzneho charakteru podľa potrieb podniku, definovať metódy, spôsoby, prostriedky a postupy rôznych činností vyskytujúcich sa v podniku.

Problematiku osobných ochranných pracovných prostriedkov na úrovni podniku upravujú najmä predpisy z oblasti BOZP a ďalej z oblasti ostatných interných predpisov.

Predpisy z oblasti BOZP

Podniková politika BOZP

Prezentuje základné zámery a stratégiu podniku v oblasti protiúrazovej prevencie, zlepšovania pracovných podmienok, pracovného prostredia a celkovej ochrany zamestnancov pri práci. Je to dokument, ktorý prezentuje podnikovú filozofiu kultúry práce. Prezentuje zároveň záväzky zamestnávateľa a zamestnancov v oblasti zlepšovania bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Aby politika BOZP bola realizovateľná v podnikovom systéme riadenia a organizácie práce, musí byť v zhode s celkovou politikou podniku, najmä s politikou v oblasti kvality a ochrany životného prostredia. V podnikovej politike má dôležité miesto aj problematika OOPP

Poznámka

Problematika OOPP môže byť v podnikovej politike BOZP riešená v časti Starostlivosť o zamestnancov.

Pravidlá o BOZP (Riadenie, organizácia a k

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.