Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Päť mýtov o monitorovaní (nielen) zamestnancov z hľadiska GDPR

Kategória: Personalistika Autor/i: doc. JUDr. Jana Žuľová, PhD., Právnická fakulta, UPJŠ

Jedným z obľúbených prostriedkov ochrany majetku zamestnávateľa je monitorovanie priestorov kamerovým systémom. Záznamy z kamier zachytávajú zamestnancov, ale aj ďalšie osoby pohybujúce sa v monitorovaných priestorov, čím dochádza k spracúvaniu osobných údajov týchto monitorovaných osôb.

Z prevádzkovateľa kamerového systému sa tak stáva aj prevádzkovateľ na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „GDPR“).

O tom, že prevádzkovatelia kamerových systémov pri svojej činnosti nie vždy pamätajú na pravidlá GDPR, svedčí niekoľko rozhodnutí Úradu na ochranu osobných údajov SR, ktorý od účinnosti GDPR udelil za porušenie pravidiel spracúvania osobných údajov týmto spôsobom už niekoľko pokút. Príspevok sumarizuje päť mýtov v oblasti ochrany osobných údajov pri monitorovaní priestoru kamerovým systémom a snaží sa ozrejmiť, prečo nie sú tieto tvrdenia stopercentne pravdivé.

Mýty v oblasti ochrany osobných údajov pri monitorovaní priestoru kamerovým systémom

1. Súkromné osoby, ktoré monitorujú priestory vo svojom vlastníctve (napr. kamera na rodinnom dome), nepodliehajú režimu GDPR.

Podmienkou neuplatnenia právneho režimu GDPR je tzv. výnimka domáckej činnosti. Podľa čl. 2 ods. 2 písm. c) GDPR nariadenie sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov fyzickou osobou v rámci výlučne osobnej alebo domácej činnosti. Je nepodstatné, či osoba je podnikateľom/nepodnikateľom, pretože status fyzickej osoby vôbec nie je rozhodujúci. Podstatné je, ako bude monitorovanie využité. Podľa judikatúry Súdneho dvora Európskej únie je výnimka domáckej činnosti vykladaná veľmi úzko.

Ak je okrem súkromného priestoru, hoci len čiastočne, snímaný aj verejný priestor (napr. chodník pri dome, príjazdová cesta a pod.) alebo napr. aj záhrady susedov alebo iné susediace nehnuteľnosti, výnimka domáckej činnosti neplatí a na súkromnú osobu sa vzťahuje právn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.