Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Postup pri uznávaní choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania

Kategória: Personalistika Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

V nasledujúcom článku sa dozviete, ako má postupovať zamestnávateľ s pracovnou zdravotnou službou pri príprave podkladov a poskytovaní súčinnosti orgánu verejného zdravotníctva pri prešetrovaní podozrenia na chorobu z povolania.

Lekár, ktorý zistí alebo predpokladá, že došlo k zmene zdravotného stavu osoby (zamestnanca) vo vzťahu k vykonávanej práci, odošle túto osobu na vyšetrenie špecializovanému pracovisku. Úlohou špecializovaného pracoviska je potvrdiť alebo vylúčiť podozrenie na poškodenie zdravia súvisiace s prácou. Špecializovanými pracoviskami sú vybraní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, sú to lekári v ambulancii pracovného lekárstva alebo kožného lekárstva, alebo poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť lekármi s odbornou spôsobilosťou v odbore pracovné lekárstvo alebo kožné lekárstvo (ďalej len „špecializované pracovisko“).

Uznanie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania špecializovanými pracoviskami upravuje § 31a až § 31f zákona č. 355/2007 Z. z. Aby sa preukázalo, či príčiny konkrétneho ochorenia majú alebo nemajú profesionálny pôvod, dôležitým krokom je zisťovanie, či zamestnanec pracoval za podmienok, v ktorých mohlo profesionálne ochorenie vzniknúť. Overenie príčinnej súvislosti ochorenia s konkrétnou prácou vykonávajú odborní pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ktorí ročne prešetria na pracoviskách v Slovenskej republike 600 – 900 podozrení na profesionálne ochorenia. Z uvedeného počtu prešetrení podozrení na chorobu z povolania je ročne uznaných špecializovanými pracoviskami na základe posúdenia zdravotného stavu zamestnancov 300 – 400 chorôb z povolania.

Špecializované pracovisko pri posudzovaní profesionality ochorenia vychádza z výsledkov vykonaných lekárskych vyšetrení, pričom ako povinný podklad k svojmu posudzovaniu si vyžiada odborné stanovisko príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ktorý posúdi súvislosť medzi pracovnou expozíciou, resp. vykonávanou prácou a prešetrovaným ochorením. Pracovníci regionálnych úradov verejného zdravotníctva vyžiadajú písomne od zamestnávateľa posudzovanej osoby (zamestnanca), u ktorého táto osoba pracovala naposledy pred zistením choroby z povolania za podmienok, z ktorých vzniká choroba z povolania, údaje o tejto osobe, jej prac

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.