Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Úhrada nákladov v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu

Kategória: Personalistika Autor/i: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH Zdroj: publikácia Pracovná zdravotná služba pre zamestnávateľov

Náklady, ktoré vznikli v súvislosti s výkonom lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci a s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu, uhrádza v plnom rozsahu zamestnávateľ, ak osobitné predpisy neustanovujú inak (§ 30e ods. 18 zákona č. 355/2007 Z. z).

Zamestnávateľ je povinný uhradiť aj náklady, ktoré vznikli v súvislosti s posudzovaním zdravotnej spôsobilosti na prácu pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu (napr. náklady na vstupnú lekársku preventívnu prehliadku na výkon rizikovej práce, keď fyzická osoba, ktorá bude rizikovú prácu vykonávať ešte nie je zamestnancom) a po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu pri práci s rizikovými faktormi s neskorými následkami na zd

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.