Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Úprava výšky stravného od 1. januára 2023

Kategória: Personalistika Autor/i: Ing. Iveta Matlovičová

Povinnosť zabezpečiť stravovanie má každý zamestnávateľ, bez ohľadu na to, či ide o právnickú alebo fyzickú osobu, ak zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu. V súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v z. n. p. (ďalej len „zákon o cestovných náhradách“) dochádza od 1. januára 2023 k úprave súm stravného pre pracovné cesty a sumy základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel. V článku vás oboznámime, aký to prináša vplyv nielen na výšku stravného poskytovaného pri pracovných cestách, ale aj na rozsah zabezpečovania stravovania zamestnávateľa pre zamestnancov.

Sumy stravného pre jednotlivé časové pásma a sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel zvyšuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (ďalej len „MPSVR“) opatrením na základe údajov Štatistického úradu SR o indexe cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a o indexe cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel. 

Sumy stravného pri pracovných cestách boli počas roka 2022 zvýšené opatrením MPSVR č. 281/2022 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2022 a opatrením MPSVR č. 116/2022 Z. z s účinnosťou od 1. mája 2022.

Od 1. januára 2023 sa na základe opatrenia MPSVR č. 432/2022 Z. z. sumy stravného pri pracovných cestách zvyšujú opätovne takto:

  • pri pracovnej ceste trvajúcej 5 až 12 hodín zo 6,40 eur na 6,80 eur (tzv. základná suma stravného),
  • pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín z 9,60 eur na 10,10 eur,
  • pri pracovnej ceste od 18 hodín zo 14,50 eur na 15,30 eur.

Zvýšené sumy stravného patria zamestnancovi od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom boli zverejnené. Keďže opatrenie MPSVR bolo zverejnené v Zbierke zákonov dňa 7. decembra 2022, zvýšené sumy stravného sa použijú od 1. januára 2023.

SUMY STRAVNÉHO PRE PRACOVNÉ CESTY

Časové pásmo

[trvanie pracovnej cesty (PC)]

Nárok na stravné počas PC v SR

PC v Rakúsku

  • od

1. 5.2022

  • od

1.9.2022

 

  • od

1.1.2023

 

platný stav

(pre porovnanie)

1. pásmo [5 – 12 h]

6,00 €

6,40 €

6,80 €

11,25 €

2. pásmo [nad 12]

9,00 €

9,60 €

10,10 €

22,50 €

3. pásmo [nad 18 h]

13,70 €

14,50 €

15,30 €

45,00 €

Stravovanie zamestnancov

V pra

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.