Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Persona-
listika

Zrážky z odmeny a poradie zrážok

Kategória: Personalistika Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Na dohody sa aplikuje aj § 131 ZP, ktorý upravuje zrážky zo mzdy a poradie zrážok.

Právny titul na zrážky z odmeny

Príklad:

Zamestnávateľ je povinný vykonávať zrážky odvodov na sociálne poistenie, ktoré vyplývajú zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Na základe ktorého ustanovenia Zákonníka práce môže vykonávať zrážky z odmeny, ktorú dohodol so zamestnancom na dohodu?

Podľa novely Zákonníka práce účinnej od 1. 7. 2014 zamestnávateľ má možnosť (ktorá je podľa iných zákonov jeho povinnosťou) zrážať z odmeny tie plnenia, ktoré sú uvedené v:

  • § 131 ods. 1 ZP (povinné zrážky, ako je daň, odvody),
  • § 131 ods. 2 ZP (ďalšie zrážky, ako je napr. zrážka na základe súdneho rozhodnutia), ako aj
  • § 131 ods. 3 ZP (dohodnuté zrážky zo mzdy).

Rozsah vykonaných zrážok by mal byť potom uvedený aj v doklade pri vyúčtovaní odmeny, ktorý má obsahovať aj údaj o vykonaných zrážkach z odmeny a aj o celkovej cene práce (t. j. aj o celkových nákladoch zamestnávateľa).

Rozsah zrážok

Rozsah zrážok zo mzdy je upravený v § 131 ods. 1 až 3 ZP.

a) prednostné zrážky

V § 131 ods. 1 ZP sú upravené tzv. prednostné zrážky (t. j. ktoré sa musia zraziť pred inými zrážkami podľa ods. 2 a 3) – ide o zrážky vo väzbe na poistenie a daň. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na dohody, a to v rozsahu vymedzenom osobitnými predpismi upravujúcimi otázky poistenia a zdaňovania.

Z odmeny zamestnanca zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky:

  • poistného na sociálne poistenie,
  • preddavkov poistného na verejné zdravotné poistenie,
  • nedoplatku z ročného zúčtovania preddavkov na verejné zdravotné poistenie,
  • príspevku na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnanec podľa osobitného predpisu (zriedkavé),
  • preddavku na daň alebo dane,
  • nedoplatku preddavku na daň,
  • daňového nedoplatku, nedoplatku,
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.