Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Aké zmeny prináša návrh projektu "Prvá pomoc ++" pre zamestnávateľov a SZČO

Kategória: Koronavírus/COVID-19 Autor/i: redakcia

Projekt "Prvá pomoc" čakajú ďalšie zmeny. Navrhované opatrenia sú zamerané na navýšenie pomoci pre zamestnávateľov a SZČO s cieľom udržania pracovných miest. Návrh bude preložený vláde 3. februára 2021. V príspevku prinášame zoznam navrhovaných zmien.

Predĺženie obdobia podpory

  •  vyplácanie z balíčka má trvať do 30. júna 2021.

Rozširuje sa okruh podporených zamestnancov a SZČO

  • čerpať prostriedky možno aj na zamestnancov, ktorí začali pracovať najneskôr k 1. februáru 2021, alebo SZČO, ktoré začali podnikať najneskôr k 1. februáru 2021.

Znižuje aj administratívna záťaž pre zamestnávateľov a SZČO, ktorí majú s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorenú dohodu o poskytnutí príspevku

  • nebudú musieť podpisovať nové dodatky k dohode. Úrady práce budú žiadateľov informovať o zmene podmienok a obe zmluvné strany budú postupovať podľa platných predpisov odo dňa ich účinnosti. Tým sa výrazne zjednoduší a zrýchli poskytovanie príspevkov. 

Opatrenia č. 1, č. 3A, č. 3B

Zamestnávatelia, ktorí udržia pracovné miesta počas vyhlásenej mimoriadnej situácie, môžu podľa návrhu požiadať o príspevok na preplatenie mzdových nákladov na zamestnanca, vrátane odvodov hradených zamestnávateľom vo výške až 100 % celkovej ceny práce, pričom zostáva zachovaná maximálna výška príspevku 1 100 € na jedného zamestnanca.

Opatrenie č. 2 a č.3B

Zamestnávatelia a SZČO, ktorí žiadajú o paušálny príspevok na úhradu časti mzdových nákladov na každého zamestnanca podľa poklesu tržieb, môžu očakávať rozšírenie kategórií podľa poklesu tržieb. V súčasných podmienkach sú 4 kategórie, ktoré sa majú rozšíriť na 7 kategórií s výškou príspevkov od 330 € do 870 €. Ich rozšírenie prinesie adresnejšiu a férovejšiu pomoc.

Opatrenia č. 4A a 4B

SZČO, ktoré nemajú príjem z podnikania, by si podľa nového návrhu mali prilepšiť o 45 € navýšením paušálneho príspevku na 360 €.

Odporúčame však, aby sa SZČO dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistili do 15. februára 2021 a požiadali o príspevok v rámci opatrenia 2, čím získajú vyšší finančný príspevok až na úrovni 870 €.

Žiadosti a výkazy za január

Vzhľadom na pripravované zmeny v poskytovaní príspevkov projektu Prvá pomoc+ v prospech žiadateľov, budú žiadosti o poskytnutie príspevkov a výkazy pre priznanie príspevkov za mesiac január 2021 zverejnené v týždni od 08. februára 2021.

Minister Krajniak navrhuje účinnosť rozšírenia a zvýšenia podpory z Prvej pomoci plus pre žiadosti resp. výkazy už za február 2021. Žiadatelia budú môcť podávať žiadosti resp. výkazy za február po mesačnom zúčtovaní miezd a schválení schémy EÚ, najskôr v druhej polovici marca 2021.

Zápis do registra partnerov verejného sektora

Výnimka z povinnosti zápisu do registra partnerov verejného sektora platí do 31.12.2021. Ministerstvo práce tak zrušilo administratívnu záťaž pre príjemcov príspevkov z projektu „Prvá pomoc“.Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.