Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Čas strávený na pracovnej ceste a pracovný čas

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Pracovný čas

Zamestnávateľ má za podmienok vymedzených v § 57 ZP právo vyslať zamestnanca na pracovnú cestu. V súvislosti s pracovnou cestou je potrebné posúdiť, ktoré úseky pracovnej cesty sú pracovným časom a ktoré dobou odpočinku.

Pri pracovnej ceste sa z hľadiska pracovného práva osobitne posudzujú niektoré skutočnosti:

  1. pracovný čas na pracovnej ceste (ktoré úseky sú pracovným časom a ktoré dobou odpočinku),
  2. dĺžku trvania pracovnej cesty z hľadiska cestovných náhrad za pracovnú cestu (stravné – celková dĺžka, počas ktorej je zamestnanec na pracovnej ceste bez ohľadu na to, či ide o pracovný čas alebo o dobu odpočinku) a 
  3. prípadný pracovný úraz na pracovnej ceste (§ 220 ZP, t. j. či ide o pracovnoprávnu zodpovednosť zamestnávateľa pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s nimi – tiež nie je naviazané na otázku, či ide o pracovný čas alebo dobu odpočinku).

Kompenzáciu straty času možno riešiť aj cez § 96b ZP (náhrada za stratu času).

Situácie, ktoré môžu nastať z hľadiska posúdenia pracovného času a doby odpočinku na pracovnej ceste

a) zamestnanec, ktorý neriadi/nevedie motorové vozidlo, a zamestnanec − vodič referentského vozidla

Ide o zamestnanca, ktorý vedenie vozidla nemá dohodnuté ako druh práce v pracovnej zmluve (napr. ide o účtovníka spoločnosti, ktorý cestuje na školenie do iného mesta). Pozn.: Pre spolujazdca vodiča referentského vozidla platí to isté.

Príklad:

Zamestnanec má pružný pracovný čas. V prípade celodennej pracovnej cesty je určené, že pracovná zmena trvá od 7.30 h do 16.00 h. (Pozn.: Treba odpočítať prestávku v práci.) Pracovná cesta začala o 6.00 h a skončila sa 17.45 h. Rokovanie sa začalo o 8.00 h a skončilo o 16.15 h. Posúďte jednotlivé úseky z hľadiska Zákonníka práce.

Časový úsek

Výkon práce

Posúdenie z hľadiska
§ 85 ods. 1, 2, § 96 alebo § 97 ZP

6.00 – 7.30 a

16.00 – 17.45

(mimo rozvrhu)

ak v čase

6.00 – 7.30 a

16.15 – 17.45

nedochádza
k výkonu práce

Ide o vedenie vozidla osobou, ktorá to nemá dohodnuté ako druh práce, a teda nejde ani o výkon práce, ani o prácu nadčas = je to doba odpočinku – nejde ani o pracovný čas (§ 85

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.