Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Dĺžka pracovného času na dohodu

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: publikácia Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Aký je rozsah pracovného času v prípade dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a má zamestnávateľ povinnosť prideľovať zamestnancovi na dohodu prácu v danom rozsahu? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Maximálna dĺžka pracovného času v rámci dňa

V § 223 ods. 2 ZP sa upravuje maximálna dĺžka pracovného času v rámci dňa tak, aby bol výkon práce (pracovný čas na dohodu) obmedzený najviac do rozsahu 12 hodín v priebehu 24 hodín, resp. 8 hodín v priebehu 24 hodín v prípade mladistvých zamestnancov. Ide o 24 hodín, nie o kalendárny deň.

Príklad:

Zamestnanec vykonáva prácu na dohodu o brigádnickej práci študentov. Dohodnutý rozsah práce je 20 hodín týždenne v priemere. Zamestnanec v priebehu 24 hodín môže vykonávať prácu najviac 12 hodín – tu sa sleduje fond pracovného času.

  1. V prípade pracovného času od 6.00 h do 18.30 h, keďže sa musí poskytnúť prestávka v práci, úsek pracovného času bude napr. od 6.00 h do 12.00 h a od 12.30 h do 18.30 h. Zároveň do úvahy treba brať aj nepretržitý denný odpočinok najmenej 12 hodín. Ak teda zamestnanec začne vykonávať prácu v pondelok o 6.00 h a skončí v pondelok o 18.30 h, v priebehu 24 hodín od 6.00 h (pondelok) do 6.00 h (utorok) môže vykonávať prácu len 12 hodín. To by pri nástupe na výkon práce v ďalší deň o 6.00 h bolo splnené, ale nebola by splnená podmienka nepretržitého denného odpočinku najmenej 12 hodín od 18.30 h do 6.30 h (§ 92 ZP).
  2. Mladistvý zamestnanec môže mať pracovný čas najviac 8 hodín v priebehu 24 hodín, napr. od 6.00 h do 14.30 h (prestávka v práci od 12.00 h do 12.30 h) a musí mu byť zabezpečený nepretržitý odpočinok najmenej 14 hodín (§ 92 ZP). V priebehu 24 hodín, t. j. od 6.00 h (pondelok) do 6.00 h (utorok) môže vykonávať prácu len 8 hodín.

Maximálna dĺžka pracovného času v rámci týždňa

Ustanovenie § 223 ods. 2 ZP neupravuje maximálnu dĺžku pracovného času v rámci týždňa. Túto úpravu obsahuje § 227 ods. 2

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.