Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Dĺžka výpovednej doby vs. výška odstupného

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

Základnou otázkou v prípade skončenia pracovného pomeru výpoveďou je po (i) špecifikácii výpovedného dôvodu podľa § 63 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „ZP“) určiť (ii) dĺžku výpovednej doby a (iii) výšku odstupného, ak zamestnancovi vznikol nárok na odstupné.

Dĺžka výpovednej doby

Pri určovaní dĺžky výpovednej doby sa trvanie pracovného pomeru posudzuje ku dňu doručenia výpovede.

Dĺžku výpovednej doby rozlišujeme podľa vyššie uvedeného kritéria nasledovne:

Dĺžka výpovednej doby

Trvanie pracovného pomeru

Dôvod výpovede

1 mesiac

menej ako 1 rok

podľa § 63 ZP

2 mesiace

najmenej 1 rok

Iný výpovedný dôvod ako podľa § 63 ods. 1 písm. a) alebo b) ZP alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.