Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Dochádzkový bonus a prekážky v práci

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Dochádzkový bonus je nástroj používaný zamestnávateľom s cieľom zabezpečiť 100  % dochádzku. Zamestnancovi zo zákona patrí pracovné voľno s náhradou mzdy v určitom rozsahu na vyšetrenie/ošetrenie a pracovné voľno s náhradou mzdy na sprevádzanie. Zároveň Zákonník práce poskytuje pracovné voľno s náhradou mzdy alebo bez náhrady mzdy v ďalších prípadoch. Zamestnávateľ je povinný ospravedlňovať napr. dočasnú pracovnú neschopnosť, ošetrovanie chorého člena rodiny.

Napriek tomu, že tento mechanizmus je dlhodobo a často používaný, jeho súlad so zákonom je sporný.

Príklad:

Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pracovné voľno na sprevádzanie rodinného príslušníka – dieťaťa do zdravotníckeho zariadenia na vyšetrenie z náhradou mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na sedem dní v kalendárnom roku.

Zamestnankyňa bola v marci s dieťaťom na nevyhnutnom celodennom vyšetrení – 7,5 hodiny, o čom svedčí aj potvrdenie od lekára. Bolo to prvé čerpanie pracovného voľna z náhradou mzdy v kalendárnom roku. V mzde za mesiac marec bolo pracovné voľno preplatené v plnej výške a zároveň bola zamestnankyni krátená mzda o 7,5 eura z dôvodu čerpania pracovného voľna s náhradou mzdy a neodpracovania fondu pracovného času za daný mesiac.

Bolo jej vysvetlené, že ide o prijatý dodatok ku kolektívnej zmluve odsúhlasený odborovou organizáciou a vedením spoločnosti. Tento dodatok ustanovuje, že každý zamestnanec má nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy len vo výške 4,5 hodiny mesačne. Ak sa prečerpá 4,5 hodiny v jednom mesiaci, t.  j. od 4,5 hodiny do 10 hodín prečerpania, je mzda krátená vo výške 7,50 eura, v prípade prečerpania od 10 hodín a viac je mzda krátená o 15  eur.

Tak isto zamestnávateľ spočítava v jednom mesiaci hodiny na vyšetrenie/ošetrenie zamestnanca s hodinami sprevádzania rodinného príslušníka na vyšetrenie/ošetrenie, t.  j. maximálne 4,5 hodiny v mesiaci s uvedeným krátením, ak sa hodiny prečerpajú.

Je dodatok ku kolektívnej zmluve, ktorý upravuje krátenie mzdy a spočítavanie hodín na vyšetrenie/ošetrenie a sprevádzanie, prijatý v súlade so zákonom?

Zamestnávateľ a odborová organizácia sa v kolektívnej zmluve dohodli na krátení prémiovej zložky mzdy o 30  eur mesačne za každé celodenné čerpanie pracovného voľna z dôvodu prekážky v práci na strane zamestnanca podľa §  141 ods.  2 písm.  a) a c) Zákonníka práce.

Na základe uvedených údajov zamestnávateľ pracovné voľno s náhradou

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.