Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Domácka práca a telepráca a prekážky v práci

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Podľa §  52 ods.  1 ZP pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste alebo vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v pracovnej zmluve doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (ďalej len „telepráca“) v pracovnom čase, ktorý si sám rozvrhuje, sa spravuje týmto zákonom s týmito odchýlkami:

b)           pri dôležitých osobných prekážkach v práci mu nepatrí od zamestnávateľa náhrada mzdy s výnimkou úmrtia rodinného príslušníka,

V tých prípadoch, kedy Zákonník práce v §  141 ZP priznáva náhradu mzdy, zamestnancovi náhrada mzdy nepatrí, napr. vyšetrenie/ošetrenie. Domácky zamestnanec si sám rozvrhuje pracovný čas a rozhoduje sa, kedy bude pracovať. Zamestnanec však môže byť napr. dočasne pracovne neschopný (dôležitá osobná prekážka v práci), a teda nemôže vykonávať prácu. Z tohto hľadiska Zákonník práce neustanovuje, že domáckemu zamestnancovi sa prekážka v práci neospravedlní, ale že ak Zákonn

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.