Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Doručovanie písomností pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: publikácia Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Ustanovenia o doručovaní (§ 38 ZP) sa vzťahujú aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru („to platí rovnako o písomnostiach týkajúcich sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru“). Nedodržanie ustanovení môže mať za následok neplatné skončenie pracovnoprávneho vzťahu.

Doručovanie predstavuje postup, ako sa písomnosť dostáva do sféry druhej osoby (tzv. teória dôjdenia), a teda s doručením alebo odmietnutím písomnosti sú spojené aj právne následky. Napr.: Až doručenie výpovede dohody vyvolá právne následky (je tzv. perfektným právnym úkonom).

Doručovanie písomností zamestnávateľa

Písomnosti, ktoré musia byť
doručené do vlastných rúk

Písomnosti, ktoré nemusia byť
doručené do vlastných rúk

  • ide o písomnosti uvedené v § 38 ods. 1 ZP − písomnosti týkajúce sa vzniku, zmien a zániku práv a povinností vyplývajúcich z dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru,
  • vyžaduje sa prednostne určená forma: priame („osobné“) doručovanie zamestnávateľom a doručenie zamestnancovi do vlastných rúk.

Napr.: Dohoda o skončení dohody o pracovnej činnosti.

  • sú to všetky ostatné písomnosti zamestnávateľa.

Napr.: výplatná páska – písomne, elektronicky – je len dokladom o výške odmeny.

 

Spôsob doručovania písomností zamestnávateľa

Priame doručovanie písomností zamestnávateľa

Je to prednostná forma doručovania (prednosť pred nepriamym doručovaním), pri ktorej sa vyžaduje osobný kontakt zamestnávateľa (resp. osôb konajúcich v jeho mene) a zamestnanca pri „odovzdávaní“ písomností.

Zamestnávateľ má možnosť voľby ohľadom toho, kde doručí písomnosť:

  • na pracovisku (v širšom zmysle aj na personálnom oddelení, hoci to nie je priamo pracovisko zamestnanca, ale je to pracovisko zamestnancov zamestnávateľa),
  • v byte zamestnanca (uvedené treba vykladať širšie, nielen ako byt podľa zákona č. 182/1993 Z. z., pretože zamestnanec nemusí bývať len v byte, ale aj v rodinnom dome, ubytovni a pod., pričom vs
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.