Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Je prácou nadčas aj práca zamestnanca vykonávaná bez výslovného súhlasu alebo príkazu zamestnávateľa?

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: Mgr. Jana Sapáková, LL.M.Eur, vedúca advokátka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o. , Mgr. Paulína Šlauková, advokátska koncipientka, Eversheds Sutherland, advokátska kancelária, s.r.o.

Bežný pracovný život prináša situácie, keď v dôsledku zvýšenej pracovnej vyťaženosti alebo potreby splnenia rôznych pracovných úloh alebo stanovených cieľov je nutné, aby zamestnanci pracovali nad rámec svojho bežného pracovného času. Zákonník práce práve pre takéto potreby ustanovuje inštitút práce nadčas. Práca nadčas by mala byť využívaná v časoch naliehavej zvýšenej potreby práce a vo všeobecnosti by mala mať výnimočný charakter. Najvyšší súd SR sa v rámci svojej nedávnej rozhodovacej činnosti zameral na problematiku práce nadčas a otázku, či sa za prácu nadčas považuje aj práca vykonávaná bez výslovného súhlasu zamestnávateľa, avšak stále vykonávaná s jeho vedomím.

Okolnosti prípadu

Žalobca, ktorý skončil so svojím zamestnávateľom pracovný pomer výpoveďou, sa domáhal vyplatenia mzdy za prácu nadčas, ktorá mu nebola vyplatená za odpracované roky, a to v rozsahu 350 hodín za prácu nadčas v roku 2011, 468 hodín za prácu nadčas v roku 2012 a 507 hodín za prácu nadčas v roku 2013.

Žalobca počas svojho pracovného pomeru vykonával prácu manažéra objednávok pre tri značky, pričom pracovná náplň, okrem iného, spočívala v objednávaní tovaru, aktualizácii cenníkov, nastavovaní a riešení akcií, ako aj v kontrole príjmov a likvidácii faktúr. Žalobca vykonával prácu podľa popísanej pracovnej náplne pravidelne a dlhodobo nad rozsah stanoveného pracovného času, pričom v prípade, ak by práca nebola vykonaná, žalovanému ako jeho zamestnávateľovi by vznikla škoda. Je tiež nutné dodať, že v minulosti vykonávali prácu v zmysle uvedeného popisu práce traja zamestnanci, teda jeden zamestnanec samostatne pre každú značku.

Právna úprava práce nadčas

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce″) v § 97 a nasl. upravuje inštitút práce nadčas. Za túto sa považuje práca zamestnanca, ktorá je vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času. Práca nadčas je vykonávaná zamestnancom buď na príkaz zamestnávateľa alebo s jeho súhlasom.

Práca nadčas teda musí vykazovať tri základné znaky:

  • práca je vykonávaná na príkaz alebo so súhlasom zamestnávateľa,
  • práca je vykonávaná nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času,
  • práca je vykonávaná mimo rámca rozvrhu pracovných zmien.

Zákonník práce tiež ustanov

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.