Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Liečebný režim práceneschopného zamestnanca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Podľa §  2 ods.  11 zákona č.  576/2004 Z.  z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti liečebný režim je životospráva osoby na podporu liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.

Ak príslušný ošetrujúci lekár rozhodol o dočasnej pracovnej neschopnosti osoby, vystaví potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti na predpísanom tlačive [napríklad podľa §  233 ods.  2 písm.  d) zákona č.  461/2003 Z.  z. o sociálnom poistení] a určí osobe liečebný režim.

Dodržiavanie liečebného režimu – základná povinnosť zamestnanca

Podľa §  81 písm.  d) ZP zamestnanec je povinný v období, v ktorom má podľa osobitného predpisu nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti (zákon č.  462/2003 Z.  z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov), dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Ide o základnú povinnosť zamestnanca. Podľa §  9 ods.  3 cit. zákona zamestnanec je povinný v období, v ktorom má nárok na náhradu príjmu, dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom. Obdobnú povinnosť stanovuje zákon č.  461/2003 Z.  z. o sociálnom poistení. Poistenec a poberateľ dávky sú povinní podľa §  227 ods.  2 písm.  e) dodržiavať liečebný režim určený ošetrujúcim lekárom počas trvania dočasnej pracovnej neschopnosti,f) zdržiavať sa počas dočasnej pracovnej neschopnosti na adrese uvedenej v žiadosti o priznanie nemocenského.

Kontrola dodržiavania liečebného režimu

Zákon umožňuje zamestnávateľovi zistiť, či zamestnanec dodržiava liečebný režim, t.  j. či si plní svoju základnú povinnosť podľa §  81 písm.  d) ZP.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.