Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Maximálna dĺžka pracovného času

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Pracovný čas

Zákonník práce upravuje aj denné, aj týždenné limity pre výkon práce.

Denný limit výkonu práce

„Denný limit“ = dĺžka pracovného času, po ktorú zamestnanec môže najviac pracovať v rámci „dňa“.

Deň = 24 hodín po sebe idúcich (nejde o kalendárny deň).

Upozornenie: V praxi treba pri čítaní zákona venovať pozornosť tomu, či zákon priamo uvádza kalendárny deň (napr. 1.1.) alebo nie (deň = 24 hodín po sebe idúcich) (pojmy v zákone: deň, kalendárny deň, pracovný deň). Napriek tomu je niekedy rozlišovanie problematické, keďže niekde zákon výslovne ustanovuje, že ide o dobu „24 hodín“, niekde ustanovuje, že ide o „deň“, čo môže naznačovať, že pri dni sa myslí kalendárny deň a pri 24 hodinách cyklus 24 hodín po sebe idúcich. Osobitne je to upravené aj v § 95 ZP, kde sa upravuje, ako sa posúdi cyklus pri nočnej zmene.

Ustanovenie § 85 ods. 4 ZP upravuje základné pravidlo, že pracovný čas v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť osem hodín. Výnimka (musí ustanoviť priamo ZP): napr. pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase (pozri § 87 ods. 4 ZP) v priebehu 24 hodín nesmie presiahnuť 12 hodín.

Príklad:

Zamestnanec začne po nepretržitom dennom odpočinku/nepretržitom týždennom odpočinku vykonávať prácu vo štvrtok o 22.00 h a vykonáva prácu do piatku 6.00 h. O 22.00 h vo štvrtok začne plynúť 24 hodín, v ktorých zamestnanec nemôže vykonávať prácu viac ako 8 hodín (s výnimkou podľa § 87 ods. 4 ZP, prípadne z dôvodu práce nadčas, ktorá sa však nepočíta do rozsahu hodín pracovnej zmeny). Aj keby bol zachovaný nepretržitý denný odpočinok podľa § 92 ZP v trvaní 12 po sebe nasledujúcich hodín od 8.00 h do 20.00 h, zamestnanec by (ak by nešlo o výnimku z § 85 ods. 4 ZP) mohol začať vykonávať prácu až o 22.00 h. Inak by v priebehu 24 hodín odpracoval viac ako 8 hodín, a to 10 hodín.

Pracovný deň a kalendárny deň

Pracovný deň, napr. od 22.00 h do 22.00 h, začína pre zamestnanca nočnou zmenu. Je vhodné priradiť ku konkrétnemu kalendárnemu dňu (ak je to potrebné, napr. zúčtovanie mesačnej mzdy, posúdenie týždenného fondu pracovného času).

Pracovný deň má svoj režim: 1) začiatok

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.