Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Niektoré aspekty pracovného času pri domáckej práci

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Pracovný čas

V prípade domáckej práce a telepráce (§ 52 ZP) sa aplikujú, pokiaľ ide o pracovný čas, niektoré osobitné pravidlá, ktoré vymedzuje § 52 ZP.

Domácka práca je vykonávanie práce doma alebo na inom dohodnutom mieste. Práca sa vykonáva v pracovnom čase, ktorý si zamestnanec sám rozvrhuje.

Telepráca je vykonávanie práce doma alebo na inom dohodnutom mieste s použitím informačných technológií (napr. počítač so vzdialeným prístupom). Práca sa vykonáva v pracovnom čase, ktorý si zamestnanec sám rozvrhuje.

V tejto súvislosti je potrebné uviesť nasledovné:

1. Pri domáckej práci si zamestnanec rozvrhuje pracovný čas sám

Ak mu ho rozvrhuje zamestnávateľ, resp. mu určuje, kedy sa má práca vykonávať, nejde o domácku prácu.

V praxi sa dá uvažovať aj o čiastočnej domáckej práci. Je domáckou prácou len taká práca, kedy si sám zamestnanec môže v rámci týždňa rozvrhnúť dohodnutý (určený) pracovný čas, napr. sám zamestnanec sa rozhodne, v ktoré dni a v akom rozsahu odpracuje v konkrétny týždeň 40 hodín? (Pozn.: Keďže na domácku prácu sa nevzťahujú ustanovenia o rozvrhovaní pracovného času, nemožno vylúčiť, že zamestnanec si bude svoj fond pracovného času rozvrhovať v rôzne týždne rôzne.)

Je nepochybné, že domáckou prácou je práca, kedy sám zamestnanec má úplnú voľnosť, pokiaľ ide o organizáciu pracovného času. Možno sa domnievať, že domáckou prácou by mohla byť aj situácia, kedy si napr. zamestnanec v pondelok a utorok povinne odpracuje po 8 hodín (spolu 16 hodín) a pokiaľ ide o zvyšok do rozsahu 40 hodín, zamestnanec sa slobodne rozhodne, kedy si ich odpracuje (domácka práca by bola len práca, pokiaľ ide o ten zvyšok). V praxi môže vyvstať aj otázka, či zamestnávateľ môže určiť rámce domáckej práce, t. j. zamestnávateľ neurčí, že napr. kedy má začať a kedy končiť výkon práce, ani aký rozsah práce má zamestnanec v konk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.