Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Nočná práca

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Pracovný čas

Otázka nočnej práce je primárne upravená v § 98 ZP. Regulácia § 98 ZP sa vo väzbe na § 223 ods. 2 ZP vzťahuje aj na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Zákonník práce nočnú prácu vymedzuje z časového hľadiska ako prácu medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Osobitná regulácia práce v tomto čase vyplýva z otázok BOZP (napr. dopady nočnej práce na zdravie človeka). Zákonník práce okrem toho reguluje aj tzv. nočné zmeny (§ 90 ods. 7), ide o pracovnú zmenu, ktorej prevažná časť spadá do času medzi 22. hodinou a 6. hodinou. Pojem nočná zmena súvisí s otázkou organizácie pracovného času. Mzdové zvýhodnenie podľa § 123 ZP sa vypláca za nočnú prácu a nie za nočnú zmenu.

Príklad:

Práca sa má vykonávať od 19.00 h do 7.00 h. Prevažná časť pracovnej zmeny spadá do času medzi 22.00 h až 6.00 h (8 hodín), a teda ide o nočnú zmenu.

 Časové vymedzenie

Nočná práca

Nočná zmena

19.00 − 22.00

Nie

Áno (celý úsek od 19.00 h do 7.00 h sa posudzuje ako nočná zmena).

22.00 − 6.00

Áno

7.00

Nie

Ustanovenie § 98 ods. 1 ZP vymedzuje zákonnú definíciu pojmu „nočná práca“, ktorá je kogentná a nie je možné ani odchýlenie sa v prospech zamestnanca. Zákonník práce nevylučuje, aby zamestnávateľ poskytoval aj ďalšie mzdové zvýhodnenia zamestnancom, napr. za čas od 6.00 h do 7.00 h.

Príklad:

Začiatok pracovnej zmeny je o 6.00 h. Zamestnancovi ide autobus tak, že do práce prichádza o 5.30 h. Zamestnávateľ sa so zamestnancom dohodne tak, že môže začať vykonávať prácu o 5.30 h, ale nepatrí mu za to mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu. Posúďte z hľadiska zákona.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.