Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Novela Zákonníka práce: Ako sa menia príplatky zamestnávateľa za prácu cez víkend, v noci či počas sviatkov

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: RUŽIČKA AND PARTNERS

Ďalšia novela Zákonníka práce prináša s účinnosťou od 1. júna 2023 opäť zmenu súm mzdového zvýhodnenia.

Ešte koncom roka 2022 dňa 7. 12. 2022 bol v Národnej rade SR schválený zákon, ktorým sa opäť mení a dopĺňa Zákonníka práce. Schválená novela bola dňa 4. 1. 2023 publikovaná v Zbierke zákonov ako zákon č. 1/2023 Z. z. a je účinná od 1. júna 2023.

Touto novelou sa upravujú niektoré ustanovenia Zákonníka práce, v ktorých sa sumy minimálnych nárokov zamestnancov na mzdové zvýhodnenia za pracovnú pohotovosť, za prácu v sobotu, nedeľu, za nočnú prácu, za sťažený výkon práce a za práce na dohodu vo sviatok z pevne stanovených minimálnych súm (ktoré platia od 1. 1. 2021) opäť vracajú na pôvodnú úpravu pred rok 2021, t. j. na percentuálne vyjadrenie minimálnych nárokov mzdových príplatkov, resp. zvýhodnení naviazaných na sumy minimálnej mzdy v aktuálne platnej výške pre daný kalendárny rok.

To znamená, že po dvoch rokoch a 5 mesiacoch tzv. zmrazených príplatkov, resp. pevne stanovených súm mzdového zvýhodnenia dôjde od 1. 6. 2023 k ich zvýšeniu a naviazaniu na percentuálne vyjadrenie odvíjajúce sa od súm minimálnej mzdy, nakoľko pre rok 2023 došlo k zvýšeniu minimálnej mzdy na 700 EUR za mesiac, resp. na 4,023 EUR za hodinu pre prvý stupeň náročnosti práce (pozn. sumy minimálnej mzdy sa zvyšujú v závislosti od stupňa náročnosti práce v zmysle Prílohy č. 1 k Zákonníku práce a koeficientu podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce).

Zákonník práce

mzdové zvýhodnenie / náhrada

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.