Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Novinky v zamestnávaní mladistvých

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: Národný inšpektorát práce Zdroj: NIP

Dňom 1. marca 2021 sa novelou Zákonníka práce zmenili pravidlá pre zamestnávanie mladistvých do ukončenia povinnej školskej dochádzky.

Pracovnoprávna legislatíva ustanovuje vznik spôsobilosti fyzickej osoby mať v pracovnoprávnych vzťahoch práva a povinnosti ako zamestnanec a spôsobilosti vlastnými právnymi úkonmi nadobúdať tieto práva a brať na seba tieto povinnosti dňom, keď fyzická osoba dovŕši 15 rokov veku. Zamestnávateľ však vo všeobecnosti nesmie dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý by predchádzal dňu, keď fyzická osoba skončí povinnú školskú dochádzku.

Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najviac do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕši 16. rok veku. Žiak skončil plnenie povinnej školskej dochádzky, ak od začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky absolvoval desať rokov vzdelávania alebo dňom 31. augusta príslušného školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

Potvrdenie o skončení povinnej školskej dochádzky absolvovaním desiatich rokov vzdelávania vydá príslušná škola ku dňu, ktorým bola táto povinná školská dochádzka ukončená (spravidla k 30. júnu desiateho školského roku vzdelávania). Potvrdenie je uvedené na rubovej strane školského vysvedčenia.

Fyzická osoba vo všeobecnost

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.