Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Odstúpenie ako jednostranný právny úkon v pracovnoprávnych vzťahoch

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. Dušan Čurila, PhD. Zdroj: časopis Dane a účtovníctvo v praxi 7-8/2020

Vzťah zamestnanca a zamestnávateľa patrí medzi pomerne komplikované súkromnoprávne vzťahy. Je to dané predovšetkým množstvom práv a povinností, ktoré majú uvedené dva subjekty. Rozsah práv a povinností oboch subjektov je enormný z dôvodu, že tento jeden právny vzťah je regulovaný samostatným a rozsiahlym právnym predpisom, zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z. n. p. (ďalej len „Zákonník práce“).

Práva a povinnosti v rámci súkromnoprávneho vzťahu môžu vznikať na základe rôznych právnych skutočností, pričom jednou z nich je právny úkon. Keď práva a povinnosti vznikajú na základe prejavu vôle oboch zmluvných strán, aj zamestnanca, aj zamestnávateľa, označujeme daný právny úkon ako dvojstranný. Príkladom dvojstranného právneho úkonu z oblasti pracovného práva je:

-
pracovná zmluva alebo
-
dohoda o skončení pracovného pomeru.
Ak však práva a povinnosti vznikajú len vďaka prejavu vôle jedného subjektu (buď zamestnanca alebo zamestnávateľa), označujeme daný právny úkon ako 
jednostranný
 . Príkladom jedno­stranných pracovnoprávnych úko­nov môže byť:
-
výpoveď z pracovného pomeru
 alebo
-
odstúpenie od pracovnej zmluvy.
Odstúpenie ako jednostranný právny úkon je v Zákonníku práce reflektované v súvislosti so štyrmi pracovnoprávnymi inštitútmi:
-
odstúpením od pracovnej zmluvy,
-
odstúpením od dohody o vykonaní práce,
-
odstúpením od dohody o konkurenčnom záväzku a
-
odstúpením od dohody o hmotnej zodpovednosti.
Je zrejmé, že Zákonník práce spája odstúpenie vždy s konkrétnou zmluvou alebo dohodou a neupravuje odstúpenie len na určitej všeobecnej úrovni.
Odstúpenie od pracovnej zmluvy
Pracovná zmluva je dvojstranný právny úkon, na základe ktorého sa zakladá pracovný pomer. Podľa § 19 ods. 1 Zákonníka práce môže zmluvná strana, ktorá konal
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.