Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Pracovné voľno na sústavné vzdelávanie zamestnanca, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Podľa §  140 ods.  4 ZP zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu (§  27 zákona č.  578/2004 Z.  z.), pracovné voľno päť dní v priebehu kalendárneho roka na sústavné vzdelávanie a náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku.

 

Toto ustanovenie zakladá nárok pre tieto osoby na vzdelávanie s náhradou mzdy. V princípe však v tomto prípade nejde o zvyšovanie kvalifikácie, ale o jej prehlbovanie. Ustanovenie §  140 ods.  4 ZP (náhrada mzdy) má prednosť pred §  154 ods.  3 ZP (mzda). Ustanovenie §  140 ods.  4 ZP, ktoré uvádza ako nárok náhradu mzdy, má prednosť pred §  154 ods.  3 ZP (mzda).

Podľa §  140 ods.  6 ZP za prácu nadčas, ktorá presahuje rozsah práce nadčas

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.