Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Predĺženie skúšobnej doby o trvanie neospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci?

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

V praxi sa možno stretnúť s prípadom, že zamestnanci prestanú bez uvedenia dôvodu, resp. bez ospravedlnenia neprítomnosti v práci chodiť do práce počas skúšobnej doby. Článok prináša odpoveď na otázku, ako má postupovať zamestnávateľ v prípade takýchto zamestnancov.

Zamestnávateľ túto situáciu rieši:

  • skončením v skúšobnej dobe (§ 72 ods. 1 ZP) – ak je priestor ešte doručiť toto skončenie druhej strane vzhľadom na to, že zamestnanec na pracovisku nie je (prestal chodiť do práce),
  • okamžitým skončením pracovného pomeru [§ 68 ods. 1 písm. b) ZP] – vzhľadom na to, že zamestnávateľ by nestihol všetky úkony spojené so skončením v skúšobnej dobe vykonať počas jej trvania, a teda skončiť pracovný pomer ešte v skúšobnej dobe (prerokovanie neospravedlneného zameškania pracovnej zmeny so zástupcami zamestnancov – § 144a ods. 6 ZP, prerokovanie okamžitého skončenia pracovného pomeru – § 74 ZP, osobitným problémom je doručenie skončenia v skúšobnej dobe, keďže účinky nastávajú až prevzatím písomnosti, odmietnutím, a pod. – § 38 ods. 4 ZP: „Povinnosť zamestnávateľa .... doručiť písomnosť sa splní, len čo zamestnanec alebo zamestnávateľ písomnosť prevezme alebo len čo ju poštový podnik vrátil zamestnávateľovi alebo zamestnancovi ako nedoručiteľnú, alebo ak doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím zamestnanca alebo zamestnávateľ
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.