Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Prekážky v práci pri dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Zákonník práce upravuje aj otázku neprítomnosti zamestnanca, ktorý vykonáva prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. V §  223 ods.  2 ZP sa stanovuje povinnosť zamestnávateľa ospravedlniť neprítomnosť zamestnanca v práci v čase, v ktorom mal podľa určenia zamestnávateľa vykonávať prácu. Odmena ani náhrada odmeny za tento čas zamestnancovi nepatrí.

Zo znenia §  223 ods.  2 ZP teda vyplýva, že ak ide o dôvody neprítomnosti zamestnanca v práci uvedené v §  141 ods.  1 a ods.  2 písm.  a) až g) (dôležité osobné prekážky v práci), ktoré zasiahli do času, na ktorý zamestnávateľ určil výkon práce (zamestnávateľ neurčuje rozvrh pracovného času ani pracovné zmeny), zamestnávateľ je povinný ospravedlniť túto neprítomnosť zamestnanca v práci. Z §  223 ods.  2 ZP nevyplýva priamo právo na čerpanie materskej dovolenky či rodičovskej dovolenky, ale aj zamestnanec na dohodu má nepriamo právo, aby nemusel vykonávať prácu v takom čase, v akom má zamestnanec v pracovnom pomere právo nastúpiť na materskú dovolenku (§  166 ods.  1 ZP).

Príklad:

Zamestnanec má ísť v pondelok o 12.00 h na vyšetrenie k zubárovi. V dohode o pracovnej činnosti je dohodnuté, že výkon práce bude v pondelok od 10.00 h do 14.00 h a v utorok od 10.00 h do 14.00 h. Akým spôsobom posúdiť túto situáciu?

Na rozdiel od pracovného pomeru v prípade dohôd Zákonník práce neupravuje spôsob organizácie pracovného času z hľadiska jeho rozvrhovania. Toto je predmetom dohody či už priamo v dohode, alebo ad hoc (podľa potreby). Zamestnávateľ je povinný len viesť evidenciu pracovného času alebo vykonanej práce [§  224 ods.  2 písm.  e) ZP]. Pre posúdenie je teda rozhodujúce, či bol na tento čas výkon práce dohodnutý alebo nie.

V danom prípade je výko

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.