Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Prekážky v práci - Vyhľadanie nového miesta pred skončením pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Pred skončením pracovného miesta má zamestnanec nárok na pracovné voľno na vyhľadanie nového pracovného miesta. Umožňuje mu to § 141 ods. 2 písm. i) Zákonníka práce.

V prípade vyhľadania nového miesta pred skončením pracovného pomeru [§  141 ods.  2 písm.  i) ZP] sa poskytne:

  • pracovné voľno bez náhrady mzdy na nevyhnutne potrebný čas, najviac na jeden poldeň v týždni počas zodpovedajúcej výpovednej doby,
  • pracovné voľno s náhradou mzdy (na nevyhnutne potrebný čas) najviac na jeden poldeň v týždni pri skončení pracovného pomeru výpoveďou danou zamestnávateľom alebo dohodou z dôvodov uvedených v §  63 ods.  1 písm.  a) až c) Zákonníka práce.

Pracovné voľno možno so súhlasom zamestnávateľa zlučovať.
(Pozn.: Zlučovanie môže byť aj z jednotlivých týždňov.)

Poldeň:

Podľa §  141 ods.  4 ZP za jeden deň sa považuje čas zodpovedajúci dĺžke pracovného času, ktorý mal zamestnanec na základe rozvrhnutia ustanoveného týždenného pracovného času v tento deň odpracovať. V tomto prípade je sporné, či poldeň spájať s ½ priemernej dĺžky pracovnej zmeny, akoby zamestnanec pracoval 5 dní

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.