Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Preukázanie straty spôsobilosti vykonávať doterajšiu prácu

Kategória: Pracovný pomer Autor/i: JUDr. Simona Laktišová, advokátka, Advokátska kancelária ELISI LEGAL

V rámci pracovnoprávnych vzťahov sú zamestnávatelia povinní reagovať na zmenu zdravotného stavu zamestnanca v prípade, ak mu jeho zdravotný stav neumožňuje vykonávať doterajšiu prácu a zamestnávateľovi predloží lekársky posudok, ktorý túto skutočnosť potvrdzuje, t. j. potvrdzuje dlhodobú stratu spôsobilosti zamestnanca naďalej vykonávať doterajšiu prácu.

Lekársky posudok 

Podľa § 16 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 576/2004 Z. z.“) predstavuje lekársky posudok výsledok posúdenia:

  1. zdravotnej spôsobilosti zamestnanca na prácu,
  2. zdravotného stavu v súvislosti s uznaním choroby z povolania a ohrozenia chorobou z povolania,
  3. bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úrazoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach na zdraví.

Zamestnávateľ nie je povinný vyzvať zamestnanca na predloženie lekárskeho posudku podľa § 16 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. Podľa § 16 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. sa lekársky posudok vydáva na žiadosť osoby, ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť právnickej osoby so súhlasom takejto osoby. 

Podľa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.