Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Preukazovanie prekážky v práci zamestnávateľovi

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD.

Podľa §  144 ods.  2 ZP „prekážku v práci a jej trvanie je zamestnanec povinný zamestnávateľovi preukázať“. Zamestnanec musí preukázať, že nastala prekážka v práci a ako dlho trvala. Zamestnanec je povinný vtedy, ak to zákon ustanovuje (a zamestnávateľ sa na to pýta), aj preukázať skutočnosť, že prekážku v práci (napr. na vyšetrenie) nemohol uskutočniť mimo pracovného času. Právo mať vystavené potvrdenie a povinnosť vydať doklad spravidla vyplýva z osobitných predpisov.

Príklad:

V prípade dočasnej pracovnej neschopnosti pôjde o tlačivo potvrdené ošetrujúcim lekárom, ktorý je povinný uvedené tlačivo potvrdiť. Ide o potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti. Osobitné povinnosti zamestnancovi stanovuje zákon č.  461/2003 Z.  z. o sociálnom poistení a zákon č.  462/2003 Z.  z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Zákon o sociálnom poistení stanovuje aj povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (§  4 zákona č.  578/2004 Z.  z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve). Podľa §  233 ods.  2 písm.  d) zákona č.  461/2003 Z.  z. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný potvrdzovať dočasnú pracovnú neschopnosť a dočasnú nemožnosť výkonu zárobkovej činnosti z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti poistenca, potreby ošetrovania chorého člena rodiny, tehotenstva a materstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.

Uznanie zamestnanca dočasne pracovne neschopným môže byť aj spätne.

Nepreukázanie prekážky v práci zamestnávateľovi

Ak by zamestnanec nedokázal preukázať prekážku v práci – dočasnú pracovnú neschopnosť, možno uvedené obd

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.