Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Režim prevádzky

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Pracovný čas

Pojem prevádzka/prevádzkový režim/režim prevádzky sa týka zamestnávateľa, t. j. či jeho prevádzka pracuje napr. 6.00 – 16.30, 6.00 – 22.00 alebo nepretržite, a to bez ohľadu na jednotlivé skupiny zamestnancov (napr. vo výrobe, administratíva, strážna služba, vodiči).

Nepretržitá a pretržitá prevádzka

Nepretržitá prevádzka – je to prevádzka (zamestnávateľa), v ktorej sa činnosť vykonáva 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Ide o počítanie na zamestnávateľa, t. j. že činnosť u neho (hoci aj nie na všetkých pracoviskách) sa vykonáva 7 dní v týždni a 24 hodín denne.

Príklad:

Pracovné zmeny sú rozvrhované napríklad takto: PO – NE 6.00 h – 18.00 h a 18.00 h – 6.00 h alebo nasledovne: PO – NE 6.00 h – 14.00 h, 14.00 h – 22.00 h, 22.00 h – 6.00 h. Technologická alebo technická prestávka (napr. na čistenie zariadení) nespôsobuje pretrhnutie nepretržitého režimu prevádzky.

„Pretržitá prevádzka“ – je to prevádzka (zamestnávateľa), kde sa činnosť prerušuje.

Príklad:

Pracovné zmeny sú rozvrhnuté nasledovne:

  • pracuje sa PO – PI 6.00 h – 14.00 h, 14.00 h – 22.00 h, 22.00 h – 6.00 h a nepracuje sa v sobotu a v nedeľu,
  • pracuje sa PO – NE, ale nepracuje sa v noci medzi 22.00 h – 6.00 h.

Z hľadiska konkrétnej činnosti tiež možno hovoriť o nepretržitosti (napr. strážna služba) a „pretržitosti“ (napr. administratívny personál).

Varianty pracovných režimov

Jednozmenný pracovný režim

  • práca sa neorganizuje systémom (striedania) pracovných zmien.

Príklad:

Zamestnanci majú buď pevný pracovný čas, napr. 8.00 h – 16.30 h, alebo pružný pracovný čas (napr. základný 8.00 h – 14.00 h a voliteľný 6.00 h – 8.00 h a 14.00 h – 16.30 h).

V princípe môže existovať aj skupina zamestnancov A, ktorá pracuje od 6.00 h do 14.30 h, a skupina zamestnancov B, ktorá pracuje od 8.00 h do 16.30 h. V tomto prípade z ich hľadiska nejde o dvojzmennú prevádzku, pretože zamestnanci jeden druhého nestriedajú a v rámci denného tretinového cyklu (ranná, odpoludňajšia, nočná zmena) sa pracuje len v rannej zmene (aj skupina A, aj skupina B má prevažujúcu časť pracovnej zmeny v čase medzi 6.00 h – 14.30 h, a teda ide o rannú zmenu). Z hľadiska prevádzky – činnosti zamestnávateľa by išlo o zmennosť (má aj rannú aj odpoludňajšiu zmenu), ale z hľadiska zamestnancov by o zmennosť nešlo.

Príklad: Práca v jednej pracovnej zmene

Zamestnanec pracuje len v jednej pracovnej zmene, napr. iba ranná zmena od 6.00 h do 14.00 h v pondelok až piatok, utorok až v sobotu, prípadne aj v pondelok až sobotu a pod.

Striedanie práce 6.00 h − 14.00 h a 8.00 h až 16.00 h je tiež práca v jednej zmene, keďže obe zmeny sú ranné zmeny.

Obdobne: zamestnanci, ktorých pracovný čas začína v rôzne dni v iný čas (napr. jeden deň od 7.00 h do 14.00 h a druhý deň od 8.00 h do 17.00 h), napr. rozdielne úradné hodiny predstavujú zmenu v začiatku pracovnej zmeny a nie zmenný režim.

O prácu v jednej pracovnej zmene ide aj vtedy, ak zamestnanec príležitostne alebo výnimočne pracoval aj v inej pracovnej zmene, napr. jednorazovo vypomáhal aj odpoludňajšej zmene od 14.00 h do 22.00 h. 

Príklad: Práca v rôznych pracovných zmenách

Zamestnanec pravidelne a striedavo, napr. každý týždeň, dva týždne, mesiac (cyklus), pracuje:

  • v rannej zmene: 6.00 h – 14.00 h a v odpoludňajšej zmene 14.00 h – 22.00 h, alebo napr. v 12-hodinových zmenách: 6.00 h – 18.00 h a 18.00 h – 6.00 h,
  • v troch zmenách: 6.00 h – 14.00 h, 14.00 h – 22.00 h, 22.00 h – 6.00 h.

Dvojzmenný pracovný režim

  • práca sa organizuje systémom striedania dvoch pracovných zmien.

Príklad:

Zamestnanci pracujú napr.:

1.           zmena: 6.00 h – 14.30 h a 

2.           zmena: 14.30 h – 22.30 h, alebo

1.           zmena: 7.00 h – 15.30 h,

2.           zmena: 15.00 h – 22.30 h.

Jedna hodina tu slúži na preberanie práce.

Práca na zmeny = striedanie zmeny č. 1 a zmeny č. 2.

Príklad:

Treba brať do úvahy aj skrátenie pracovného času, ak sú zamestnanci pravidelne a striedavo zaraďovaní do oboch zmien dvojzmennej prevádzky na 38,75 hodiny týždenne.

1. zmena: 6.00 h – 13.45 h a 2. zmena 13.45 h – 21.00 h alebo

1. zmena 6.00 h – 13.45 h a 2. zmena 13.30 h – 20.45 h

Zmena trvá 7 hodín a 45 minút.

Príklad:

1. týždeň

Deň/týždeň

PO

UT

ST

ŠTV

PI

SO

NE

Zmena A

 

N

N

N

 

 

N

Zmena B

R

R

R

 

 

 

 

Zmena C

 

 

 

R

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.