Portál pre zamestnávateľov, zástupcov zamestnancov, personalistov, manažérov HR a právnikov

Pracovno-
právne
vzťahy

Spory a dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Kategória: Pracovnoprávne vzťahy Autor/i: JUDr. et. Mgr. Jozef Toman, PhD. Zdroj: Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

Paragraf 14 ZP (riešenie sporov), podľa ktorého „spory medzi zamestnancom a zamestnávateľom o nároky z pracovnoprávnych vzťahov prejednávajú a rozhodujú súdy,“ možno prepojiť s § 223 ods. 5 ZP, podľa ktorého „spory vyplývajúce z tejto dohody sa prejednávajú rovnako ako spory z pracovného pomeru“.

To znamená, že aj spory z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru prejednávajú a rozhodujú súdy (zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok).

Napríklad: Spor o nevyplatenie odmeny z dohody o pracovnej činnosti.

Príslušnosť súdu (1. stupeň)

Vecná (kauzálna)

ktorý subjekt je oprávnený prejednať a rozhodnúť pracovnoprávny spor

súd = osem vybraných okresných súdov

Miestna

ktoré kritérium je rozhodujúce pre určenie miesta (miestneho súdu), na ktorom sa pracovnoprávny spor bude rozhodovať − všeobecná príslušnosť (§ 13 Civilného sporového poriadku – všeobecný súd žalovaného) alebo osobitná príslušnosť (§ 19 Civilného sporového poriadku – napr. súd, v ktorého obvode má žalovaný miesto výkonu práce podľa dohody)

 

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.